VĂN BẢN ĐẢNG ỦY

Ngày gửi: 8/24/2020 10:52:00 AM

Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Mời xem chi tiết tại đây