VĂN BẢN ĐẢNG ỦY

Ngày gửi: 8/17/2020 2:18:00 PM

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025



Mời xem chi tiết tại đây