VĂN BẢN ĐẢNG ỦY

Ngày gửi: 2/16/2016 3:01:00 PM

Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVIIXem nội dung chi tiết tại đây