VĂN BẢN ĐẢNG ỦY

Ngày gửi: 6/30/2020 11:20:00 AM

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Xem chi tiết tại đây