VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Ngày gửi: 12/3/2014 9:30:00 AM

Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU về tuyên truyền, khánh tiết đại hội đảng các cấpTải file hướng dẫn tại đây