VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Ngày gửi: 10/27/2014 10:40:00 AM

Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 19/9/2014 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TWTải file Kế hoạch tại đây