Ngày gửi: 4/6/2022 3:56:00 PM

Giới thiệu về Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp        Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp, gồm có 01 đảng bộ bộ phận và 20 chi bộ trực thuộc, 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận. Tính đến tháng 3/2022, tổng số đảng viên Đảng bộ là 418 đồng chí (361 chính thức, 57 dự bị).

       Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 15 đồng chí.

       Ban Thường vụ Đảng ủy gồm có 05 đồng chí.

       Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm có 05 đồng chí.