Ngày gửi: 11/27/2020 9:51:00 AM

Giới thiệu về Đảng bộ Trường Đại học Đồng ThápGiới thiệu thông tin về Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025:
  - Toàn Đảng bộ có: 01 đảng bộ bộ phận, 04 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, 20 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
  - Tổng số đảng viên: 419 đảng viên (tháng 6/2020)
  - Ban Chấp hành Đảng bộ Trường gồm: 15 đồng chí.

  - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm: 05 đồng chí.