Ngày gửi: 1/4/2023 10:37:00 AM

Giới thiệu về Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp        Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp, gồm có 01 đảng bộ bộ phận và 20 chi bộ trực thuộc, 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận. Tính đến tháng 12/2022, tổng số đảng viên Đảng bộ là 490 đồng chí (372 chính thức, 118 dự bị).

       Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 15 đồng chí.

       Ban Thường vụ Đảng ủy gồm có 05 đồng chí.

       Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm có 05 đồng chí.