Ngày gửi: 1/23/2024 3:57:00 PM

Ban Chấp hành đảng bộ bộ phận và Ban Chấp hành các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục THMN (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)
 

  Đ/c Lê Thị Mai An - Bí thư

  Đ/c Lê Thị Kim Anh - Phó Bí thư

  Đ/c Trần Đức Hùng - Đảng ủy viên

 Có 02 chi bộ trực thuộc:

  Chi bộ Giáo dục Tiểu học

   Đ/c 
Nguyễn Thị Kiều  - Bí thư

   Đ/c 
 Trần Đức Hùng - Phó Bí thư

   Đ/c Lê Thị Mai An - Chi ủy viên
 
   Đ/c Huỳnh Thị Trúc Giang - Chi ủy viên


   
Đ/c Trần Thị Giao Xuân - Chi ủy viên

  Chi bộ Giáo dục Mầm non

   Đ/c Lê Thị Kim Anh - Bí thư
 
   Đ/c Lê Thị Thanh Sang - Phó Bí thư
 
   Đ/c Trần Nguyễn Thị Như Mai - Chi ủy viên


Chi bộ Trường THSP Mầm non Hoa Hồng 

   Đ/c Nguyễn Thuận Quý - Bí thư

Chi bộ Khoa Khoa học tự nhiên 

   Đ/c Huỳnh Vĩnh Phúc Bí thư

   Đ/c Nguyễn Kim Búp - Phó Bí thư

   Đ/c Nguyễn Thị Bé Nhanh - Chi ủy viên

   Đ/c Bùi Thị Minh Nguyệt - Chi ủy viên

    Đ/c Lê Thị Ngọc Tú - Chi ủy viên
  
Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm 

   Đ/c Nguyễn Văn Hưng - Bí thư

   Đ/c Võ Thị Phượng - 
Phó Bí thư


Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin  

  Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Bí thư 

  Đ/c Huỳnh Ngọc Cảm - Chi ủy viên

  Đ/c Lê Trung Hiếu - Chi ủy viên

  Đ/c Lương Thái Ngọc - Chi ủy viên  

  Đ/c Lê Minh Thư - Chi ủy viên

   Đ/c Trần Lê Nam - Chi ủy viên

Chi bộ Khoa Ngoại ngữ 

  Đ/c Võ Phan Thu Ngân - Bí thư

  Đ/c Trần Thanh Tâm - Phó Bí thư

  Đ/c Phan Thùy Trang - Chi ủy viên

  Đ/c Trần Ngọc Ánh - Chi ủy viên

  Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

  Đ/c Lê Quang Minh - Bí thư

   Đ/c Bùi Thanh Tính - Chi ủy viên

  Chi bộ Khoa Kinh tế 

  Đ/c Nguyễn Giác Trí - Bí thư

   Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư

  Đ/c Huỳnh Quốc Tuấn - Chi ủy viên

   Đ/c Lê Thị Kim Triệu - Chi ủy viên

  Đ/c Nguyễn Ngọc Trân - Chi ủy viên

Chi bộ Khoa Khoa học xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn

  Đ/c Lê Văn Tùng - Bí thư

  Đ/c Trần Thị Nhung - Phó Bí thư

  
Đ/c Võ Xuân Hùng - Chi ủy viên
 
  Đ/c Lê Thanh Dũng - Chi ủy viên

  Đ/c Trần Đại Nghĩa - Chi ủy viên


Chi bộ Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh

  Đ/c Trần Anh Hào - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Tất Hùng - Phó Bí thư

  Đ/c La Văn Liêm- Chi ủy viên

  Đ/c Trương Văn Lợi - Chi ủy viên

  Đ/c Phạm Việt Thanh - Chi ủy viên

Chi bộ Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên môi trường

  Đ/c Phạm Thế Hùng - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Hữu Tân Phó Bí thư

  Đ/c Phạm Quốc Nguyên - Chi ủy viên

  Đ/c Ngô Thạch Thảo Ly - Chi ủy viên

  Đ/c Hà Huỳnh Hồng Vũ - Chi ủy viên

Chi bộ Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội
 
  Đ/c Nguyễn Thị Song Thương - Bí thư

  Đ/c Trần Hoàng Phong - Phó Bí thư


  Đ/c Dương Thanh Tùng - Chi ủy viên

Chi bộ Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng
 
  Đ/c Trần Thị Kim Trang - Bí thư

  Đ/c Tô Lan Phương - Phó Bí thư


Chi bộ Phòng Khoa học và Công nghệ

  Đ/c Phan Trọng Nam - Bí thư

   Đ/c Danh Trung - Phó Bí thư

 Chi bộ Phòng Đào tạo Sau Đại học - Hợp tác Quốc tế
 
  Đ/c Nguyễn Anh Thư - Bí thư

  Đ/c Hồ Sỹ Thắng - Phó Bí thư

  
Đ/c Trần Đào Nhị Vy - Chi ủy viên
 
Chi bộ Phòng Đào tạo
 
  
Đ/c Bùi Văn Thắng - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Bí thư

  Đ/c Trần Thanh Thúy - Chi ủy viên

Chi bộ Phòng Bảo đảm chất lượng và Trung tâm Liên kết đào tạo - Bồi dưỡng nghề
 
  Đ/c 
Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư

  
Đ/c Lê Hoàng Mai - Phó Bí thư

  Đ/c Trần Thụy Như Phượng - Chi ủy viên
   
Chi bộ Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông - Hành chính Tổng hợp
 
  Đ/c 
Phạm Văn Hiệp - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Văn Nghiêm- Phó Bí thư

  Đ/c Nguyễn Anh Thùy - Chi ủy viên

  Đ/c Hồ Minh Quang - Chi ủy viên


   Đ/c Đặng Thị Diễm Tiên - Chi ủy viên

Chi bộ Phòng Thanh tra - Pháp chế và Trung tâm Dịch vụ
 
  Đ/c Đặng Trường Trung Tín
 - Bí thư

  Đ/c Hồ Ngọc Lợi - Phó Bí thư


   Đ/c Nguyễn Phan Minh Trung - Chi ủy viên

Chi bộ Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng - Đoàn thể

  Đ/c Nguyễn Hữu Duyệt - Bí thư

  Đ/c Võ Thị Thanh Lan - Phó Bí thư


   Đ/c Bùi Văn Diễn - Chi ủy viên

  Đ/c Đặng Thị Thu Liễu - Chi ủy viên
 
Chi bộ Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản - Kế hoạch Tài chính

  Đ/c Trần Văn Tập - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Bá Tường - Phó Bí thư

  Đ/c Bạch Văn Nghĩa - Chi ủy viên

  Đ/c Nguyễn Văn Bình - Chi ủy viên