Ngày gửi: 4/6/2022 11:16:00 AM

Ban chấp hành các đảng bộ bộ phận và Ban chấp hành các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2022* Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục THMN
 

  Đ/c Lê Thị Mai An - Bí thư

  Đ/c Lê Thị Kim Anh - Đảng ủy viên

  Đ/c Trần Đức Hùng -Đảng ủy viên

  Đ/c Lê Ánh Nguyệt - Đảng ủy viên
  
  Có 4 chi bộ trực thuộc:

  Chi bộ Giáo dục Tiểu học

   Đ/c 
Trần Đức Hùng  - Bí thư

   Đ/c 
Nguyễn Thị Kiều - Phó Bí thư

   Đ/c Lê Thị Mai An - Chi ủy viên
 
   Đ/c Huỳnh Thị Trúc Giang - Chi ủy viên


   
 Đ/c Trần Ngọc Minh Khoa - Chi ủy viên

  Chi bộ Giáo dục Mầm non

   Đ/c Lê Thị Kim Anh - Bí thư
 
   Đ/c Lê Thị Thanh Sang - Phó Bí thư
 
   Đ/c Trần Nguyễn Thị Như Mai - Chi ủy viên

  Chi bộ Trường THSP Mầm non Hoa Hồng

   Đ/c Lê Ánh Nguyệt - Bí thư

   Đ/c Trần Thảo Nhi - Phó Bí thư


* Chi bộ Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên 

   Đ/c Bùi Văn Thắng - Bí thư

   Đ/c Nguyễn Kim Búp -
Phó Bí thư

   
Đ/c Nguyễn Thị Bé Nhanh - Chi ủy viên
  
Chi bộ Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm 

   Đ/c Nguyễn Văn Hưng - Bí thư

   Đ/c Phan Trung Cang -
Phó Bí thư


* Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin  

  Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Bí thư

  Đ/c Lê Hoàng Mai - Phó Bí thư

  Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Chi ủy viên

  Đ/c Lê Trung Hiếu - Chi ủy viên

  Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung - Chi ủy viên  

* Chi bộ Khoa Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

  Đ/c Cao Dao Thép - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Thanh Huy - Phó Bí thư

  Đ/c Huỳnh Sơn Lâm - Chi ủy viên

  Đ/c Trần Ngọc Ánh - Chi ủy viên


   Đ/c Lê Quang Minh - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Kinh tế 

  Đ/c Nguyễn Giác Trí - Bí thư

   Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư

   Đ/c Lê Thị Kim Triệu - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Sư phạm Ngữ văn

  Đ/c Trần Thanh Vân - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Ngọc Phú - Phó Bí thư


* Chi bộ Khoa Sư phạm Khoa học xã hội

  Đ/c Lê Văn Tùng - Bí thư

  Đ/c Trần Thị Nhung - Phó Bí thư

  Đ/c Phùng Thái Dương - Chi ủy viên

  Đ/c Trần Thị Hiền - Chi ủy viên

  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Đài - Chi ủy viên


* Chi bộ Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và An ninh

  Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Bí thư

  Đ/c Trần Anh Hào - Phó Bí thư


  Đ/c HLa Văn Liêm- Chi ủy viên

  Đ/c Phạm Việt Thanh - Chi ủy viên

  Đ/c Nguyễn Tất Hùng - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Sư phạm Nghệ thuật
 
  Đ/c Võ Xuân Hùng - Bí thư


   Đ/c Châu Hoàng Trọng - Phó Bí thư

   Đ/c Lê Thị Vân Kiều - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên môi trường

  Đ/c Phạm Thế Hùng - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Hữu Tân Phó Bí thư

  Đ/c Ngô Thạch Thảo Ly - Chi ủy viên

  Đ/c Phạm Quốc Nguyên - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội
 
  Đ/c Nguyễn Thị Song Thương - Bí thư

  Đ/c Trần Hoàng Phong - Phó Bí thư


  Đ/c Dương Thanh Tùng - Chi ủy viên

* Chi bộ Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng
 
  Đ/c Trần Thị Kim Trang - Bí thư

  Đ/c Tô Lan Phương - Phó Bí thư


* Chi bộ Phòng Khoa học và Công nghệ

  Đ/c Phan Trọng Nam - Bí thư

   Đ/c Võ Thị Lệ Hằng - Phó Bí thư

* Chi bộ Phòng Đào tạo Sau Đại học - Hợp tác Quốc tế
 
  Đ/c Nguyễn Anh Thư - Bí thư

  Đ/c Hồ Sỹ Thắng - Phó Bí thư

  
Đ/c Trần Đào Nhị Vy - Chi ủy viên
 
* Chi bộ Phòng Đào tạo
 
  Đ/c Trần Quang Thái - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Bí thư


  Đ/c Trần Thanh Thúy - Chi ủy viên

* Chi bộ Phòng Đảm bảo chất lượng - TT Bồi dưỡng Nhà giáo và Liên kết đào tạo
 
  Đ/c Nguyễn Hữu Duyệt - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Quốc Vũ - Phó Bí thư


  Đ/c Trần Thụy Như Phượng - Chi ủy viên


* Chi bộ Phòng Công tác Sinh viên - Hành chính Tổng hợp
 
  Đ/c 
Trần Văn Thọ - Bí thư

  Đ/c Phạm Văn Hiệp - Phó Bí thư

  Đ/c Nguyễn Anh Thùy - Chi ủy viên

  Đ/c Nguyễn Văn Nghiêm - Chi ủy viên


   Đ/c Đặng Thị Diễm Tiên - Chi ủy viên

* Chi bộ Phòng Thanh tra - Pháp chế và TT Quản lý dịch vụ
 
  Đ/c
Nguyễn Chí Gót - Bí thư

  Đ/c Trần Mạnh Thúy Quỳnh - Phó Bí thư


   Đ/c Nguyễn Thị Yến Phi - Chi ủy viên

* Chi bộ Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng - Đoàn thể

  Đ/c Trần Văn Phúc - Bí thư

  Đ/c Võ Thị Thanh Lan - Phó Bí thư


   Đ/c Bùi Văn Diễn - Chi ủy viên
 
* Chi bộ Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản - Kế hoạch Tài chính

  Đ/c Vũ Trọng Tài - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Bá Tường - Phó Bí thư

  Đ/c Nguyễn Văn Thọ - Chi ủy viên