Ngày gửi: 21/02/2023 04:18:00

Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

    Ngày 18/02, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị Tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh” với điểm cầu chính được đặt tại Hội trường Bông Sen và 224 điểm cầu trực tuyến tại các Chi bộ cơ sở, Đảng ủy cơ sở thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.

Quang cảnh chương trình tại điểm cầu Trường Đại học Đồng Tháp

GS, TS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo trong chương trình

      Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 được tổ chức gồm hai phần: Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh.

ThS. Cao Dao Thép, Uỷ viên Thường vụ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu trong chương trình

      Phiên 01 tổ chức trong buổi sáng, các đảng viên được GS, TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn các cấp uỷ, tổ chức đảng lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và bức xúc, nổi cộm liên quan nội dung Chuyên đề năm 2023 để triển khai thực hiện. Buổi chiều tổ chức phiên 02, các chi bộ, đảng bộ tổ chức thảo luận Chuyên đề năm 2023 tại đơn vị.

Đại diện các đơn vị trình bày nội dung thảo luận

TS. Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu trong chương trình

     Với chủ trương, quan điểm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yêu cầu quan trọng hàng đầu, là đòi hỏi tất yếu trong tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, mỗi đơn vị cần phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo đảm phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, để góp phần đưa đất nước, tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững. Vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp để đáp ứng yêu cầu và phát huy hơn nữa vai trò của Đảng, hệ thống chính trị; tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, hệ thống chính trị. Từ đó, tập hợp, phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân chung sức cùng Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh đề ra.

Tin, ảnh: Hoàng Long