Ngày gửi: 30/03/2021 01:01:00

Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngTrong 02 ngày 27 - 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 27/3, tại điểm cầu Trường Đại học Đồng Tháp có 303 đảng viên và viên chức tham dự gồm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp; Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận; Ban Chấp hành Chi bộ, cùng toàn thể đảng viên và viên chức Trường Đại học Đồng Tháp.

Điểm cầu Trường Đại học Đồng Tháp

Các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Điểm cầu Trường Đại học Đồng Tháp

Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Bên cạnh đó là các chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia do lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ảnh: Thanh Nguyên

Nguồn: Cổng thông tin Đồng Tháp