Ngày gửi: 22/06/2020 08:45:00

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Sáng ngày 18/6, Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Đại hội; Đồng chí Mai Thanh Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT ĐUK; Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận, Ủy viên BTV/Chánh VP ĐUK; Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Ủy viên BCH/Phó trưởng BTC ĐUK. Cùng sự có mặt của 140/140 đại biểu thay mặt cho 419 đảng viên của 24 chi bộ trực thuộc, 01 đảng bộ bộ phận tham dự Đại hội.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 20251_DSC2168

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 20252_DSC2171

Quang cảnh Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thức sâu sắc và đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các Nghị quyết của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện Nghị quyết; thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác Dân vận của Đảng bộ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 20253_DSC2256

Đ/c Lương Thanh Tân, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 20254_DSC2254

Đ/c Phạm Minh Giản, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo,

chỉ đạo của BCH Đảng bộ Khóa XVII

 

Đại hội đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Với những chỉ tiêu cụ thể như: Hàng năm Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có ít nhất 90% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có ít nhất 15% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hàng năm có ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… Hàng năm có ít nhất 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 20255_DSC2277

Đ/c Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 20256_DSC2294

Đại biểu trình bày tham luận, thảo luận tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Công – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã chỉ đạo, gợi mở những nội dung để Đại hội tiếp tục thảo luận làm rõ thêm: Đảng uỷ đã phối hợp lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đúng thẩm quyền, đúng quy trình, quy định; thực hiện tốt công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với nhu cầu thị trường lao động; công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên; quan tâm và tập trung chỉ đạo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý Nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới... Bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, vướng mắt của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, như Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm đã trình bày khá đầy đủ, Đại hội cần rút kinh nghiệm, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả. Đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, từ đó có những giải pháp thiết thực, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 20257_DSC2248

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 20258_DSC2336

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu và bỏ phiếu bầu cử

 

Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 14 đồng chí, Ban thường vụ gồm 04 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và phát triển. Đồng chí Trương Tấn Đạt, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Hội đồng trường, đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp, lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 20259_DSC2382

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp khoá XVIII

ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Đại hội, Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp đã biểu quyết thông qua các mục tiêu: Phát huy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, nâng cao chất lượng đào tạo - nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Đại học Đồng Tháp trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có uy tín ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; góp phần thực hiện thắng lợi yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XI và Quyết định số 69/QĐ-TTg của Chính phủ về phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025.

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 202511_DSC2389

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 202512_DSC2391

Tặng hoa tri ân Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Đại hội đã bầu được Đoàn đại biểu của Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII gồm 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

 

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy phát biểu: “Luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện về mọi mặt, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và trí tuệ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng, cùng nhau thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đảng bộ, cơ quan đề ra… Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp làm việc một cách khoa học, đồng bộ và hiệu quả; tập hợp và phát huy sức mạnh của các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ.”

Tin, ảnh: Thanh Nguyên