Ngày gửi: 09/03/2016 02:43:00

Hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIVSáng ngày 07/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) Tỉnh đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.          Tham dự Hội nghị có Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Tháp.
          Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh giới thiệu Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐBQH, Điều 7 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND quy định về những trường hợp không được ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH. Theo điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH khóa XIV của tỉnh Đồng Tháp, số ĐBQH được bầu là 08 đại biểu, trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 05 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 03 đại biểu. Phân bổ số lượng cơ cấu và thành phần đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu 18 người ứng cử ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Tháp.
          Thời gian gửi hồ sơ ứng cử ĐBQH về Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh chậm nhất ngày 13/3/2016 để tổng hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 vào ngày 17/3/2016.

Trần Thắng
Nguồn: www.btg.dongthap.gov.vn