Ngày gửi: 11/27/2020 10:31:00 AM

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ Chính quyền
1 Trương Tấn Đạt Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng Trường
2 Hồ Văn Thống Phó Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu trưởng 
3 Lương Thanh Tân Ủy viên Thường vụ Quyền Hiệu trưởng
4 Trần Văn Phúc Ủy viên Thường vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
5 Cao Dao Thép Ủy viên Thường vụ Phó Hiệu trưởng,
Trưởng phòng Công tác sinh viên
6 Lê Thị Mai An Ủy viên Ban Chấp hành Phó Trưởng khoa Giáo dục THMN
7 Nguyễn Văn Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng khoa Sư phạm Toán học - Tin
8 Nguyễn Hữu Duyệt Ủy viên Ban Chấp hành Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo
9 Võ Thị Thanh Lan Ủy viên Ban Chấp hành Phó Trưởng phòng Công tác Đảng - Đoàn thể
10 Vũ Trọng Tài Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản
11 Trần Quang Thái Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Đào tạo
12 Bùi Văn Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Phó Trưởng khoa Sư phạm KHTN
13 Nguyễn Anh Thư Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế
14 Nguyễn Giác Trí Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng khoa Kinh tế
15 Nguyễn Quốc Vũ Ủy viên Ban Chấp hành Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng