Đại học Đồng Tháp tích cực học tập và thực hiện có hiệu quả chuyên đề:


“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”

Loading

Hộp thư góp ý


Địa chỉ email (Vui lòng nhập đúng)


Nội dung góp ý


=

Ảnh hoạt động


Liên hệ


Văn phòng Đảng ủy, phòng 301, dãy nhà B1 - Trường Đại học Đồng Tháp;

783 - Phạm Hữu Lầu - Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp;

Phone: 067.3881197
Email: vpdanguy.dhdt@dthu.edu.vn