Đại học Đồng Tháp tích cực học tập và thực hiện có hiệu quả chuyên đề:


"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"

Loading

Hộp thư góp ý


Địa chỉ email (Vui lòng nhập đúng)


Nội dung góp ý


=

Ảnh hoạt động


Liên hệ


Văn phòng Đảng ủy, phòng 301, dãy nhà B1 - Trường Đại học Đồng Tháp;

783 - Phạm Hữu Lầu - Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp;

Phone: 067.3881197
Email: vpdanguy.dhdt@dthu.edu.vn