Ngày gửi: 9/17/2019 9:17:00 AM

Giới thiệu về Đảng bộ Trường Đại học Đồng ThápGiới thiệu thông tin về Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp:
  - Toàn Đảng bộ có: 02 đảng bộ bộ phận, 08 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, 18 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
  - Tổng số đảng viên: 382 đảng viên.
  - Ban Chấp hành Đảng bộ Trường gồm: 14 đồng chí.