Ngày gửi: 9/17/2019 9:26:00 AM

Ban chấp hành các đảng bộ bộ phận và Ban chấp hành các chi bộ trực thuộc* Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục 
 

  Đ/c Đỗ Văn Hùng - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Thị Kiều - Đảng ủy viên

  Đ/c Lê Thị Mai An -Đảng ủy viên

  Đ/c Lê Thị Kim Anh - Đảng ủy viên
  
  Đ/c Lê Ánh Nguyệt - Đảng ủy viên

  Có 4 chi bộ trực thuộc:

  Chi bộ Giáo dục Tiểu học

   Đ/c Nguyễn Thị Kiều - Bí thư

   Đ/c Trần Đức Hùng -
Phó Bí thư
 
   Đ/c Huỳnh Thị Trúc Giang - Chi ủy viên


   Đ/c Lê Thị Mai An - Chi ủy viên

  Chi bộ Giáo dục Mầm non

   Đ/c Lê Thị Kim Anh - Bí thư
 
   Đ/c Lê Thị Thanh Sang - Phó Bí thư
 
   Đ/c Trần Nguyễn Thị Như Mai - Chi ủy viên

  Chi bộ Trường THSP Mầm non Hoa Hồng

   Đ/c Lê Ánh Nguyệt - Bí thư

  Chi bộ Quản lý Giáo dục và Tâm lý Giáo dục

   Đ/c Huỳnh Mộng Tuyền - Bí thư
 
   Đ/c Nguyễn Thị Xuân Đài - Phó Bí thư

* Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Lý - Hóa - Sinh

  Đ/c Trần Quốc Trị - Bí thư

  Đ/c Huỳnh Vĩnh Phúc - Phó Bí thư

  Đ/c Bùi Văn Thắng - Đảng ủy viên

  Đ/c Hoàng Thị Nghiệp - Đảng ủy viên

  Đ/c Lý Huy Hoàng - Đảng ủy viên

  Có 4 chi bộ trực thuộc:

  Chi bộ Sư phạm Hóa học

   Đ/c Bùi Văn Thắng - Bí thư

   Đ/c Lý Huy Hoàng -
Phó Bí thư
  
   Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chi ủy viên

  Chi bộ Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

   Đ/c
Hoàng Thị Nghiệp - Bí thư

   Đ/c Nguyễn Kim Búp -
Phó Bí thư

  Chi bộ Sư phạm Lý - Kỹ thuật công nghiệp

   Đ/c Huỳnh Vĩnh Phúc -
Phó Bí thư

  Chi bộ Trung tâm Phân tích Hóa học

   Đ/c Nguyễn Văn Hưng
- Bí thư

   Đ/c Phan Trung Cang -
Phó Bí thư

   Đ/c Võ Thị Phượng - Chi ủy viên


* Chi bộ Khoa Sư phạm Toán học 

  Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Bí thư

  Đ/c Lê Hoàng Mai - Phó Bí thư

  Đ/c Võ Xuân Mai - Chi ủy viên

  Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Chi ủy viên

  Đ/c Võ Minh Tâm - Chi ủy viên  

* Chi bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

  Đ/c Lê Chánh Trực - Bí thư

  Đ/c Phạm Thị Kim Dung - Phó Bí thư


   Đ/c Nguyễn Thị Bích Phượng - Chi ủy viên

  Đ/c Huỳnh Sơn Lâm - Chi ủy viên

  Đ/c Trần Ngọc Ánh - Chi ủy viên


* Chi bộ Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

  Đ/c Nguyễn Giác Trí - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Sư phạm Ngữ văn

  Đ/c Nguyễn Phan Phương Uyên - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Ngọc Phú - Phó Bí thư

  Đ/c Hồ Chí Linh - Chi ủy viên


* Chi bộ Khoa Sư phạm Sử - Địa và Giáo dục Chính trị

  Đ/c Lê Văn Tùng - Bí thư

  Đ/c Trần Thị Hiền - Phó Bí thư

  Đ/c Phùng Thái Dương - Chi ủy viên

  Đ/c Lê Thị Lệ Hoa - Chi ủy viên

  Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - Chi ủy viên


* Chi bộ Khoa Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng và An ninh

  Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Hoàng Lâm Em - Phó Bí thư


  Đ/c Hồ Ngọc Lợi - Chi ủy viên

  Đ/c Phạm Việt Thanh - Chi ủy viên

  Đ/c Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Sư phạm Nghệ thuật
 
  Đ/c Võ Xuân Hùng - Bí thư


   Đ/c Lê Thị Vân Kiều - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

  Đ/c Nguyễn Hữu Tân - Phó Bí thư

  Đ/c Phạm Thế Hùng - Chi ủy viên

  Đ/c Lương Thái Ngọc - Chi ủy viên

  Đ/c Lê Minh Thư - Chi ủy viên


* Chi bộ Khoa Văn hóa - Du lịch
 
  Đ/c Nguyễn Thị Song Thương - Bí thư

  Đ/c Trần Hoàng Phong - Phó Bí thư


  Đ/c Dương Thanh Tùng - Chi ủy viên

* Chi bộ Thư viện Lê Vũ Hùng
 
  Đ/c Trần Thị Kim Trang - Bí thư

  Đ/c Tô Lan Phương - Phó Bí thư

  Đ/c Nguyễn Hoàng Nam - Chi ủy viên


* Chi bộ Phòng Khoa học và Công nghệ

  Đ/c Phan Trọng Nam - Bí thư

   Đ/c Võ Thị Lệ Hằng - Phó Bí thư

* Chi bộ Phòng Đào tạo Sau Đại học - Hợp tác Quốc tế
 
  Đ/c Nguyễn Anh Thư - Bí thư

  Đ/c Đỗ Thị Hồng Hạnh - Phó Bí thư

 
* Chi bộ Phòng Đào tạo - TT Phát triển kỹ năng nghề nghiệp
 
  Đ/c Trần Quang Thái - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Bí thư


  Đ/c Nguyễn Thị Nhành - Chi ủy viên

* Chi bộ Phòng Đảm bảo chất lượng - TT Bồi dưỡng Nhà giáo và Liên kết đào tạo
 
  Đ/c Nguyễn Hữu Duyệt - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Quốc Vũ - Phó Bí thư


  Đ/c Trần Thụy Như Phượng - Chi ủy viên


* Chi bộ Phòng Công tác Sinh viên - Hành chính Tổng hợp
 
  Đ/c Cao Dao Thép - Bí thư

  Đ/c Trần Văn Thọ - Phó Bí thư


  Đ/c Nguyễn Anh Thùy - Chi ủy viên

  Đ/c Đặng Thị Thu Liễu - Chi ủy viên


* Chi bộ Phòng Thanh tra - Pháp chế và TT Quản lý dịch vụ
 
  Đ/c
Nguyễn Chí Gót - Bí thư

  Đ/c Trần Mạnh Thúy Quỳnh - Phó Bí thư


   Đ/c Nguyễn Thị Yến Phi - Chi ủy viên

* Chi bộ Phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác Đảng

  Đ/c Trương Tấn Đạt - Bí thư

  Đ/c Võ Thị Thanh Lan - Phó Bí thư

 
* Chi bộ Phòng Thiết bị và Xây dựng cơ bản - Kế hoạch Tài chính

  Đ/c Vũ Trọng Tài - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Bá Tường - Phó Bí thư

  Đ/c Nguyễn Văn Thọ - Chi ủy viên