Ngày gửi: 8/10/2016 3:53:00 PM

Ban chấp hành các đảng bộ bộ phận và Ban chấp hành các chi bộ trực thuộc* Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non

  Đ/c Dương Huy Cẩn - Bí thư

  Đ/c Hồ Thị Thu Hà - Phó Bí thư

  Đ/c Trần Thị Hương - Đảng ủy viên

  Đ/c Lê Thị Mai An -Đảng ủy viên

  Đ/c Lê Thị Kim Anh - Đảng ủy viên

  Có 3 chi bộ trực thuộc:

  Chi bộ Giáo dục Tiểu học

   Đ/c Dương Huy Cẩn - Bí thư

   Đ/c Lê Duy Cường -
Phó Bí thư
 
   Đ/c Huỳnh Thị Trúc Giang - Chi ủy viên

   Đ/c Nguyễn Thị Kiều - Chi ủy viên

   Đ/c Phạm Đình Văn - Chi ủy viên

  Chi bộ Giáo dục Mầm non

   Đ/c Hồ Thị Thu Hà - Bí thư

   Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Bí thư
 
   Đ/c Lê Thị Kim Anh - Chi ủy viên

  Chi bộ Trường THSP Mầm non Hoa Hồng

   Đ/c Trần Thị Hương - Bí thư

   Đ/c Nguyễn Thị Thơ -
Phó Bí thư

* Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Ngữ văn - Sử - Địa

  Đ/c Trịnh Phi Hoành - Bí thư

  Đ/c 
Trần Thị Hiền - Phó Bí thư

  Đ/c Nguyễn Phan Phương Uyên - Đảng ủy viên

  Có 3 chi bộ trực thuộc:

  Chi bộ Sư phạm Ngữ văn

   Đ/c Nguyễn Thị Bộ - Bí thư

   Đ/c 
Nguyễn Phan Phương Uyên - Phó Bí thư
  
   Đ/c Nguyễn Ngọc Phú - Chi ủy viên

  Chi bộ Sư phạm Lịch sử

   Đ/c Trần Thị Hiền - Bí thư

   Đ/c Phạm Xuân Vũ -
Phó Bí thư

  Chi bộ Sư phạm Địa lý

   Đ/c Trịnh Phi Hoành - Bí thư

   Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân -
Phó Bí thư
 
* Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

  Đ/c Trần Quốc Trị - Bí thư

  Đ/c Lê Hữu Bình - Phó Bí thư

  Đ/c Bùi Văn Thắng - Đảng ủy viên

  Đ/c Hoàng Thị Nghiệp - Đảng ủy viên

  Đ/c Lý Huy Hoàng - Đảng ủy viên

  Có 2 chi bộ trực thuộc:

  Chi bộ Sư phạm Hóa học

   Đ/c Bùi Văn Thắng - Bí thư

   Đ/c Nguyễn Văn Hưng -
Phó Bí thư
  
   Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chi ủy viên

  Chi bộ Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

   Đ/c
Lê Hữu Bình - Bí thư

   Đ/c Hoàng Thị Nghiệp -
Phó Bí thư

   Đ/c Phạm Thị Thanh Mai - Chi ủy viên

* Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Toán - Tin 

  Đ/c Lê Xuân Trường - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư

  Đ/c Huỳnh Ngọc Cảm - Đảng ủy viên

  Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Đảng ủy viên


  Đ/c Lương Thái Ngọc - Đảng ủy viên

  Đ/c Võ Minh Tâm - Đảng ủy viên  

  Có 3 chi bộ trực thuộc:

  Chi bộ Sư phạm Toán học

   Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Bí thư

   Đ/c
Lê Minh Cường - Phó Bí thư
  
   Đ/c Võ Xuân Mai - Chi ủy viên

  Chi bộ Sư phạm Tin học

   Đ/c 
Lê Minh Thư - Bí thư

  Chi bộ Sinh viên Khoa Sư phạm Toán - Tin

   Đ/c Lương Thái Ngọc - Bí thư

   Đ/c Võ Minh Tâm -
Phó Bí thư

   Đ/c Châu Nhật Duy - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

  Đ/c Lê Chánh Trực - Bí thư


  Đ/c Nguyễn Thị Bích Phượng - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

  Đ/c
Nguyễn Giác Trí - Bí thư

  Đ/c
Phạm Xuân Viễn - Phó Bí thư

  Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Quản lý Giáo dục và Tâm lý Giáo dục

  Đ/c
Huỳnh Mộng Tuyền - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Thị Xuân Đài - Phó Bí thư


* Chi bộ Khoa Sư phạm Lý - Kỹ thuật Công nghiệp

  Đ/c Lương Văn Tùng - Bí thư

  Đ/c Huỳnh Vĩnh Phúc - Phó Bí thư


* Chi bộ Khoa Giáo dục Chính trị và Công tác Xã hội

  Đ/c Lê Kim Oanh - Bí thư


  Đ/c Lê Thị Lệ Hoa - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa GD Quốc phòng An ninh - Sư phạm Thể dục Thể thao

  Đ/c Nguyễn Văn Son - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Phó Bí thư


  Đ/c Hồ Ngọc Lợi - Chi ủy viên

  Đ/c La Văn Liêm - Chi ủy viên

  Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Sư phạm Nghệ thuật
 
  Đ/c Võ Xuân Hùng - Bí thư

  Đ/c Châu Hoàng Trọng - Phó Bí thư


  Đ/c Lê Thị Vân Kiều - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Tài nguyên và Môi trường
 
  Đ/c Hồ Sỹ Thắng - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Hữu Tân - Phó Bí thư


  Đ/c Phạm Thế Hùng - Chi ủy viên

* Chi bộ Khoa Văn hóa - Du lịch
 
  Đ/c Nguyễn Trọng Minh - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Thị Song Thương - Phó Bí thư


  Đ/c Trần Hoàng Phong - Chi ủy viên

* Chi bộ Thư viện Lê Vũ Hùng
 
  Đ/c Trần Thị Kim Trang - Bí thư

  Đ/c Tô Lan Phương - Phó Bí thư


* Chi bộ Phòng Nghiên cứn Khoa học - Tạp chí Khoa học
 
  Đ/c Đỗ Văn Hùng - Bí thư

  Đ/c Phan Trọng Nam - Phó Bí thư


* Chi bộ Phòng Đào tạo Sau Đại học - Hợp tác Quốc tế
 
  Đ/c Nguyễn Dương Hoàng - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Anh Thư - Phó Bí thư

 
* Chi bộ Phòng Đào tạo - Khảo thí
 
  Đ/c Lương Thanh Tân - Bí thư

  Đ/c Nguyễn Quốc Vũ - Phó Bí thư


  Đ/c Phạm Ngọc Thu Thảo - Chi ủy viên

* Chi bộ Phòng Công tác Sinh viên - Hành chính Tổng hợp
 
  Đ/c Cao Dao Thép - Bí thư

  Đ/c Vũ Trọng Tài - Phó Bí thư


  Đ/c Nguyễn Anh Thùy - Chi ủy viên

* Chi bộ Phòng Tổ chức Cán bộ
 
  Đ/c
Nguyễn Chí Gót - Bí thư

  Đ/c Hồ Minh Quang - Phó Bí thư


  Đ/c Nguyễn Văn Thọ - Chi ủy viên

* Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn

  Đ/c Lê Mỹ Danh - Bí thư

  Đ/c Võ Thị Thanh Lan - Phó Bí thư


  Đ/c Trần Mạnh Thúy Quỳnh - Chi ủy viên