THÔNG BÁO

Ngày gửi: 3/24/2013 8:28:00 AM

Thông báo lịch học và danh sách quần chúng ưu tú học BDNT về ĐảngĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNGTHÁP

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

Số 39-TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Cao Lãnh, ngày 21 tháng 03 năm 2013  

THÔNG BÁO

Về việc quần chúng ưu tú tham gia học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

                       

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp.

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Đảng ủy nhà trường thông báo đến các chi bộ thời gian, địa điểm và danh sách quần chúng ưu tú chính thức học bồi dưỡng kết nạp Đảng. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: bắt đầu từ 7h30, ngày 26/3/2013 đến 29/3/2013

2. Địa điểm: Hội trường Câu lạc bộ Hưu trí

3. Danh sách quần chúng ưu tú được cử đi học (có danh sách kèm theo).

Đề nghị các chi bộ thông báo cho quần chúng biết và tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian quy định. Những trường hợp nào có lí do đặc biệt, không tham gia học tập được thì phải làm đơn xin phép, có xác nhận của chi bộ và gửi về Văn phòng Đảng ủy. Những trường hợp nghỉ học không phép, Đảng ủy sẽ không xem xét, giải quyết cho học lại.

Đề nghị các chi bộ thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

 

 

    Nơi nhận:                                                                                           T/M ĐẢNG ỦY

-     Các chi bộ,                                                                                          PHÓ BÍ THƯ

-     Lưu VPĐU.                                                                                            

                                                                                                                   

                                                                                                                          (Đã kí)

 

 

                                                              Phạm Minh Giản      ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP Cao Lãnh, ngày 12 tháng 03 năm 2013
DANH SÁCH TRÍCH NGANG
Quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt cuối 03/2013
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Quê quán
(Xã, Huyện, Tỉnh)
Ngày vào Đoàn Đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ
1 Võ Nguyên Thông 1988   Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp 26/03/2002 Khoa KHXH&NV  
2 Trần Nguyễn Mai Ly   1991 An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp 20/11/2006 ĐHCTXH10  
3 Lê Tấp Pháp 1991   Tân Hội Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp 26/03/2010 ĐHTVTT10  
4 Vương Võ Ngọc Huyền   1992 Nam Yên, An Biên, Kiên Giang 25/04/2006 ĐHVNH10B  
5 Phạm Cao Trí 1992   Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An 26/03/2006 ĐHSVAN10  
6 Phạm Văn Lành 1993   Mỹ Ngãi, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp 15/09/2007 ĐHSVAN11  
7 Đặng Thị Hiền   1993 Cầm Bình, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 26/03/2009 ĐHCTXH11  
8 Nguyễn Văn Tới   1993 Long Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp 26/03/2009 ĐHCTXH11  
9 Nguyễn Trường Giang 1990   Bình Hòa, Cái Dầu, Châu Phú, An Giang 26/03/2009 ĐHVNH10A  
10 Nguyễn Hữu Tường   1993 Xã Hậu Mỹ Trinh, Cái Bè, Tiền Giang 26/03/2008 ĐHSVAN11  
11 Nguyễn Thị Thùy Linh   23/07/1990 Thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp 26/03/2006 ĐHCNTT09A Nhóm trưởng
12 Nguyễn Thị Hạnh   10/04/1988 Tân Công Chí, Tân Hồng, Đồng Tháp 26/03/2006 ĐHCNTT09A  
13 Nguyễn Thị Kim Ngọc   06/02/1989 Thị trấn Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp   ĐHCNTT09A  
14 Phạm Hữu Phước 20/04/1991   Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp 26/03/2006 ĐHCNTT09A  
15 Nguyễn Thị Kim Xoa   13/07/1991 Bình Hàng Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp 26/03/2009 ĐHCNTT09A  
16 Phan Nguyễn Hoàng Tú 26/02/1992   Tân Long Hội, Mang Thít, Vĩnh Long 26/03/2007 CĐTIN10A  
17 Bùi Thị Liên   05/01/1991 Thanh Mỹ, Tháp Mười, Đồng Tháp 26/03/2005 ĐHCNTT09B  
18 Nguyễn Văn Minh Hồng 28/03/1992 Thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp 26/03/2009 ĐHCNTT10  
19 Nguyễn Minh Khê 01/09/1992   Thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp 26/03/2009 ĐHCNTT10  
20 Nguyễn Thị Hoài Thương   10/04/1992 Thị trấn Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp 23/12/2006 ĐHCNTT10  
21 Nguyễn Trang Sử Ngọc 1990   An Thạnh, Trà Vinh 19/05/2005 ĐHGDTH12C Nhóm trưởng
22 Hồ Thị Băng Châu   1991 Mỹ Thạnh Trung, Thanh Bình, Vĩnh Long 26/03/2008 ĐHGDMN10A  
23 Dương Ngọc Bích   1992 Tân Trong, Tân Mỹ, Lấp Vò, Đồng Tháp 19/05/2006 ĐHGDMN10C  
24 Nguyễn Tuyết Phương   1994 Khóm Phú Hưng, Châu Thành, Đồng Tháp 19/05/2010 ĐHGDTH12B  
25 Bùi Thị Huyền Trang   1991 Thông Bình, Tân Hồng, Đồng Tháp 15/03/2007 ĐHGDMN10D  
26 Phạm Thị Lâm Linh   1993 Hòa Lộc, Tân Bình, Vĩnh Long 26/01/2008 ĐHGDMN11D  
27 Đỗ Thị Thúy Hằng   1987 Chợ Lách, Bến Tre 20/03/2003 ĐHGDTH12A  
28 Nguyễn Thanh Tuấn 1993   Mỏ Cày Nam, Bến Tre 26/03/2011 CĐGDTH12B  
29 Nguyễn Thị Ngọc Lài   1994 Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre 15/03/2010 ĐHGDMN12F  
30 Trần Thị Thúy An   1991 Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp 20/11/2005 CĐGDTH11C  
31 Nguyễn Thị Phương   26/07/1985 Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp 26/03/2000 Khoa Địa lí Nhóm trưởng
(0939.001.230)
32 Tôn sơn 02/06/1985   Thị trấn Sa Rài, Tân Hồng, Đồng Tháp 26/03/2001 Khoa Địa lí 0987.777.134
33 La Văn Hùng Minh 21/11/1985   Thông Bình, Tân Hồng, Đồng Tháp 22/12/2002 Khoa Địa lí 0986.307.790
34 Ngô Thạch Thảo Ly   06/01/1986 Kế Thành, Kế Sách, Sóc Trăng 26/03/2002 Khoa Địa lí 0918.127.713
35 Nguyễn Thị Hồng Ngọc   4/5/1993 Xã Ba Sao, Cao Lãnh, ĐồngTháp 26/03/2010 ĐHQLĐĐ11 01697.127.975
36 Lê Thanh Tín 18/07/1993   Phú Thành A, Tam Nông, Đồng Tháp 26/03/2009 ĐHQLĐĐ11 01687.445.436
37 Nguyễn Thị Hồng Hoa   3/2/1992 Đakgan, Đakmil, Đaknong 26/03/2007 ĐHSĐỊA11 0987.759.748
38 Mai Thị Mỹ Trinh   24/08/1993 P. Tân Qui Đông, TX Sa Đéc, Đồng Tháp 3/2/2009 ĐHSĐỊA11 01639.077.113
39 Lê Ngọc Phượng   28/10/1991 Tân Quới, Thanh Bình, Đồng Tháp 26/03/2008 CĐĐỊA11 0164.236.4772
40 Võ Hồng Thơ 24/2/1992   Mỹ An hưng B, Lấp vò, Đồng Tháp 9/1/2010 ĐHQLĐĐ10 01626.202.921
41 Nguyễn Văn Luân 1989   Xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 26/03/2005 ĐHTCNH10B 0168 3 234 064
42 Trần Thị Diễm My   08/05/1992 Xã Bình Thành Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 03/02/2007 ĐHQTKD10A 0121 9 559 997
43 Phạm Quốc Tịnh 06/06/1992   Xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 21/02/2009 ĐHKT10B 0126 5 562 555
44 Nguyễn Phan Xuân Trường 13/08/1992   TT Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 26/03/2007 ĐHTCNH10A 0128 2 570 075
45 Nguyễn Thị Diễm Thoa   01/05/1992 Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 26/03/2007 ĐHTCNH10C 0121 6 803 806
46 Lưu Thị Thúy An   12/07/1993 Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 10/03/2013 ĐHQTKD11 098 2 946 713
47 Lê Thị Loan   30/07/1982 Xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 19/05/1997 GV Khoa Kinh tế 097 5 135 532
48 Trần Ngọc Mỹ   18/07/1986 TT Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 10/11/2001 GV Khoa Kinh tế 090 6 864 345
49 Nguyễn Kim Chuyên    15/09/1975 Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 26/03/1985 GV Khoa TLGD   
50 Lê Thị Hoàng Hà    11/10/1991 Xã Thanh Tân, huyện Mõ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.  30/04/2005 ĐHQLVH10  
51 Trương Phước Thắng 27/01/1992   Phường 6 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp 26/3/2007 ĐHGDTC10A Nhóm trưởng
52 Lê Đức Trọng 09/3/1989   Thường Thới Hậu A - H.Hồng Ngự - ĐT 03/02/2007 ĐHGDTC12  
53 Nguyễn Trường Giang 08/05/1992   Hậu Lộc - Tam Bình - Vĩnh Long 26/3/2006 ĐHGDTC11  
54 Huỳnh Thị Bích Duyên   08/05/1992 Phường 6 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp 17/5/2007 ĐHGDTC11  
55 Lê Thị Thu Lợi   09/03/1992 Phường 1 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp 17/5/2007 ĐHGDTC10A  
56 Võ Thị Bích Phượng   24/11/1994 An Phước - Măng Thít - Vĩnh Long 26/3/2009 CĐGDTC12  
57 Nguyễn Thành Luân 27/8/1991   Phường 2 - TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp 15/10/2008 ĐHGDTC10B  
58 Huỳnh Văn Ngay 20/4/1991   Thái Bình Trung - Vĩnh hưng - Long An 26/3/2006 ĐHGDTC10B  
59 Nguyễn Văn Hiếu 01/01/1993   Phường An Hòa - TX Sa Đéc - ĐT 26/3/2011 CĐGDTC11  
60 Lê Phương Thùy   05/12/1992 Tân Long Hội - Măng Thít - Vĩnh Long 15/3/2009 CĐGDTC11  
61 Nguyễn Gia Hiển  8/08/1983   Nam Đàn - Nghệ An 26/03/1998 Khoa Sinh học  
62 Trần Đức Tường  28/08/1971   Bình Phước 24/03/1986 Khoa Sinh học Nhóm trưởng
63 Nguyễn Thị Oanh   01/01/1982 Thanh Chương - Nghệ An 24/03/1986 Khoa Sinh học  
64 Huỳnh Thị Hoài Nhân   27/11/1991 Ba Tri - Bến Tre  17/01/2006 ĐHSKTNN09  
65 Nguyễn Văn Liêu 17/05/1991   Cần Giuộc - Long An 26/03/2006 ĐHSSINH09  
66 Lê Trần Hoàng Lam   19/11/1991 Bình Đại - Bến Tre 26/03/2006 ĐHSSINH09  
67 Phan Thị Nhân   10/08/1992  Đức Hòa - Long An 05/01/1992 ĐHSSINH10  
68 Huỳnh Minh Đức 18/12/1989 Krông Bông - Đak Lắk 26/03/2005 ĐHSSINH10  
69 Phạm Thị Kiều Yến   01/12/1993 Cái Bè - Tiền Giang 03/02/2009 ĐHNTTS11  
70 Huỳnh Thanh Nam 19/08/1991   Tháp Mười - Đồng Tháp 23/12/2006 ĐHNTTS10  
71 Lê Thị Lệ Huê   1992 Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 19/05/2006 ĐHVNH10B  
72 Võ Thị Ngọc Lành   1992 Đốc Binh Kiều, Tháp Mười, Đồng Tháp 26/03/2006 ĐHTVTT10  
73 Võ Minh Liệt 1989   Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng 30/04/2007 ĐHCTXH10  
74 Nguyễn Thanh Đông 1988   Phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp 26/03/2007 ĐHCTXH10  
75 Võ Thành Nhân 1991   Hưng Khánh Trung A, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 26/03/2006 CĐSVAN11  
76 Đàm Thị Búp Bê   1993 Đăk RLập, Đăk Nông 26/03/2006 CĐSVAN11  
77 Nguyễn Châu Xuân Minh   1993 Hội An Đông, Lấp Vò, Đồng Tháp 26/03/2002 ĐHVNH11  
78 Nguyễn Thị Tú Trinh   1992 Mỹ Tân, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp 26/03/2002 ĐHVNH11  
79 Huỳnh Thị Diễm   1992 Tân Thành, Tân Thành, Long An 30/04/2006 ĐHVNH10A  
80 Trần Văn Iểu 1992   Thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 26/03/2002 ĐHVNH11  
Danh sách có tổng số 80 quần chúng ưu tú. T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ
Phạm Minh Giản