THÔNG BÁO

Ngày gửi: 5/28/2014 10:04:00 AM

Báo cáo tình hình công tác Đảng quý I năm 2013 và chương trình công tác quý II năm 2013ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

Số 34-BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Cao Lãnh, ngày 14 tháng 03  năm 2013

 

 

BÁO CÁO

tình hình công tác quý I năm 2013

và chương trình công tác quý II năm 2013

 


I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2013

       1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

       - Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân các ngày lễ lớn trong tháng như: 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013); 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2013); thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán từ 09/02/2013 đến 17/02/2013 trên tinh thần “đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”.

       - Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai, quán triệt, học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Cử các đồng chí Đảng ủy viên tham dự Hội nghị triển khai, quán triệt các kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI vào 02 ngày 27 và 28/02/2013.

- Cử các đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật trong Đảng vào ngày 26/02/2013.

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý của CBGV trong toàn trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Tổ chức triển khai, giới thiệu nội dung sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2013 với nội dung “Vì sao chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp?”. Các chi bộ triển khai đến từng đảng viên trong cuộc họp lệ chi bộ tháng 03 hoặc tháng 04/2013.

- Tổ chức tuyên truyền chương trình hành động năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa IX và tuyên truyền “tình hình xây dựng cơ sở thờ tự không theo quy định Nhà nước (“biến gia thành tự”) của các tôn giáo trên địa bàn Tỉnh”.

Nhìn chung, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, giảng viên, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường ổn định, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

       2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

       Đảng ủy đã lãnh đạo nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị sau:

       - Lãnh đạo các đơn vị tổ chức thành công lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Đồng Tháp và 38 năm truyền thống ngành Sư phạm Đồng Tháp  vào ngày 10/01/2013 và Đại hội Thể dục Thể thao các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XXI vào ngày 04 - 06/01/2013.

       - Thực hiện kế hoạch dạy học, tổ chức thi đúng theo tiến độ chương trình.

       - Thực hiện nề nếp làm việc, học tập đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.

- Tổ chức lễ xuất phát thực tập tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa năm học 2012 - 2013 vào ngày 19/02/2013. Thành lập đoàn, tổ chức kiểm tra công tác thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở thực tập bắt đầu từ 11/03/2013.

       - Phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức trao bằng thạc sĩ khóa 18 (2010 - 2012) tốt nghiệp đợt 2 vào ngày 20/01/2013.

       - Tổ chức xét chọn danh mục đề tài cấp Bộ năm 2014.

       - Thực hiện kế hoạch làm việc với đoàn đánh giá ngoài về chương trình ngành sư phạm Toán học từ 11 đến 13/03/2013.

       - Lập kế hoạch và tổ chức thanh tra toàn diện các khoa Giáo dục Chính trị, Toán học, Vật lí, Ngoại ngữ, Tâm lí GD và Quản lí GD năm học 2012 -2013.

       - Tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam.

       3. Công tác xây dựng đảng bộ và công tác cán bộ

          3.1. Công tác xây dựng đảng bộ

- Trong quý I, Đảng ủy đã xét 36 hồ sơ kết nạp Đảng, trong đó đồng ý kết nạp 30 hồ sơ và chuyển ra Đảng ủy Khối xem xét 06 hồ sơ của các quần chúng do có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc có đạo.

Đảng ủy đã xét 22 hồ sơ xin chuyển đảng chính thức và đã đồng ý công nhận đảng viên chính thức cho 22 đồng chí.

Đảng ủy Trường đã nhận được từ Đảng ủy Khối 03 quyết định kết nạp đảng viên, trong đó Đảng ủy Trường đề nghị Đảng ủy Khối hủy quyết định kết nạp Đảng viên của quần chúng Đặng Thanh Tùng - Chi bộ Khoa Toán học do đồng chí này đã ra trường và đã nhận công tác ở cơ sở mới.

- Trong quý I, Đảng ủy đã xem xét và cử 90 quần chúng ưu tú tham gia học tập bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 40 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đảng viên mới.

- Toàn Đảng bộ có 17 Chi bộ trực thuộc.

- Tổng số đảng viên tính đến 14/03/2013 là 546 đ/c. Trong quý này đã giải quyết 39 hồ sơ xin chuyển sinh hoạt đảng đi chính thức về đơn vị mới, 01 hồ sơ chuyển sinh hoạt tạm thời và tiếp nhận 03 đảng viên từ đơn vị khác chuyển đến.

- Lập kế hoạch tổ chức cho đảng viên, CBGV và sinh viên (BCH Đoàn, Ban cán sự lớp chưa là đảng viên) tham gia học tập các Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI vào 02 ngày 23 và 24/03/2013.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định. Công tác thu, chi, trích nộp đảng phí đúng quy định.

Nhìn chung tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng cấp trên; pháp luật của Nhà nước; tuân thủ những điều đảng viên không được làm; giữ mối liên hệ tốt với cấp ủy; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; rèn luyện đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

          3.2. Công tác cán bộ

       - Đảng ủy lãnh đạo công tác cán bộ của Nhà trường. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở những vị trí còn thiếu; Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện các chế độ nâng lương, hưởng phụ cấp đúng quy định; Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo CB-GV; Giải quyết tốt chế độ nghỉ hưu cho CB-GV theo đúng quy định của nhà nước;

       - Tổ chức thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kì 2012 - 2017 vào ngày 10/03/2013.

       3.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

       Không phát hiện trường hợp nào vi phạm điều 8, Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

       4. Công tác kiểm tra, giám sát

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đảng các chi bộ trực thuộc năm 2013.

- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên trong toàn Đảng bộ.

       5. Lãnh đạo công tác Đoàn thể

Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên nhà trường tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ giảng viên và sinh viên công tác tốt, học tập tốt, thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng bộ và của Nhà trường.

       5.1. Đoàn thanh niên

-   Tổ chức tốt công tác phát thanh nội bộ hàng ngày.

-   Tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012, hơn 200 cán bộ đoàn chủ chốt tham dự.

-   Tổ chức cho ĐVTN tham gia đóng góp ký kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

-   Phối hợp với Nhà trường, Báo Thanh niên tổ chức tư vấn mùa thi năm 2013, đã giải đáp hơn 100 câu hỏi của những phụ huynh, học sinh xoay quanh các vấn đề về thi Đại học, Cao đẳng năm 2013, với hơn 1.800 ĐVTN tham dự (28/2/2013).

-   Bàn giao 03 căn nhà nhân ái cho đoàn viên Nguyễn Phương Hoa - ĐHSTOAN10A, Võ Thị Trúc Linh - ĐHGDTH10A; Nguyễn Văn Hùng Cường - ĐHGDTC09B với tổng giá trị 60 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục khởi công xây dựng 02 căn nhà nhân ái cho đoàn viên Nguyễn Thị Cẩm Vân - ĐHSSINH11 (02/3/2013) và Nguyễn Trung Quân - ĐHSSU09B (11/3/2013).

-   Tổ chức giao lưu và tặng quà cho các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồn 909 nhân dịp kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2013) và tặng 200 quyển tập cho trẻ em nghèo trên địa bàn biên giới (01,02/3/2013).

-   Phối hợp với Khoa Hóa học tổ chức biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho ĐVTN về công tác bảo vệ môi trường (Thực hiện công trình thanh niên: Trồng 6 cây xanh với tổng trị giá là 4.000.000đ).

-   Tổ chức cho hơn 2.000 đoàn viên đại diện cho hơn 8.000 ĐVTN của trường ký cam kết không thử, không giữ, không dùng ma túy, tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm (5/3/2013).

-   Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3 như tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung” (05/3/2013); tổ chức các trò chơi dân gian và thi nấu ăn (07/3/2013); tổ chức diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học với hơn 200 ý kiến trao đổi của gần 400 ĐVTN tham dự diễn đàn (6/3/2013).

-   Thành lập đoàn tư vấn mùa thi: gồm 12 nhóm và đã tư vấn cho 12 Trường THPT với hơn 2.000 học sinh khối 12 ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

       5.2. Công đoàn cơ sở

- Tặng 287 phần quà nhân dịp 8 tháng 3 cho Nữ CBGVNV của trường (mỗi phần quà 100.000đ).

- Tổ chức thành công Hội thi nấu ăn “Mâm cơm gia đình” chào mừng 8/3.

-   Phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Tương Lai tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Đừng chủ quan với bệnh đái tháo đường” cho CBGV trong trường (06/3/2013).

- Hàng tuần công đoàn đều tổ chức các buổi đá bóng giao lưu giữa các đơn vị khoa phòng ban. Ngoài ra, công đoàn phối hợp với Nhà trường tổ chức nhiều trận giao hữu bóng đá với các công đoàn bạn như: Công đoàn Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, Công đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp, Công đoàn Trường THCS Long Hưng B, Công đoàn Phòng Giáo dục huyện Tháp Mười…

- Tham gia thi đấu Hội thao các Trường Đại học, Cao đẳng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 21 do Trường Đại học Đồng Tháp đăng cai (đạt giải I bóng đá nam CBGV và giải I bóng chuyền hơi nữ CBGV, giải I toàn đoàn dành cho sinh viên)

- Thành lập mới câu lạc bộ “Đờn ca tài tử”, các Câu lạc bộ đã thành lập như bóng đá, bóng bàn, cầu lông vẫn tiếp tục họat động hiệu quả.

- Tổ chức thành công Hội thao công đoàn cơ sở lần 2, năm học 2012-2013

- Lãnh đạo công đoàn thực hiện thi đua đợt 2 năm học 2012 - 2013.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2013

       1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

       - Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân các ngày lễ lớn trong tháng như: 82 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2013); 38 năm ngày Giải phòng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2013); Ngày Quốc tế Lao động 01/05; sinh nhật lần thứ 123 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2013).

       - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền chương trình hành động năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa IX và tuyên truyền “tình hình xây dựng cơ sở thờ tự không theo quy định Nhà nước (“biến gia thành tự”) của các tôn giáo trên địa bàn Tỉnh”.

- Tổ chức cho đảng viên, CBGV và sinh viên (BCH Đoàn, Ban cán sự lớp) tham gia học tập các Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

       - Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, giảng viên, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh phòng, chống những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

       - Tiếp tục thông tin những diễn biến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, trong nước và thế giới.

       - Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

       - Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2013.

       - Đại diện Đảng ủy tham dự công tác sơ kết giữa nhiệm kì 2010 - 2015 tại Đảng ủy Khối.

       2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

       - Tiếp tục lãnh đạo tổ chức dạy học học kì mùa xuân.

       - Tổ chức cho sinh viên đảng kí thực hiện đề tài NCKH năm học 2013 – 2014.

       - Tiến hành thanh tra toàn diện các khoa theo kế hoạch.

       - Tổ chức khóa bồi dưỡng dành cho giảng viên trẻ dự kiến từ ngày 13/05 đến 18/05/2013.

       - Tổ chức cho CBGV trong độ tuổi quy định đăng ký ôn tập và thi IELTS, TOEFL theo chuẩn quy định của nhà trường.

       3. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác cán bộ

- Đảng ủy tiếp tục xem xét và cử 50 quần chúng ưu tú tham gia học tập bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt cuối tháng 03/2013.

- Tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 11-HD/BTCTW về hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, qua đó không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên.

       - Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo công tác cán bộ của Nhà trường. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở những vị trí còn thiếu; Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện các chế độ nâng lương, hưởng phụ cấp đúng quy định; Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo CB-GV; Giải quyết tốt chế độ nghỉ hưu cho CB – GV theo đúng quy định của nhà nước;

       4. Công tác kiểm tra, giám sát

       - Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.

       - Thực hiện kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc 6 tháng đầu năm 2013 theo kế hoạch.

       5. Công tác lãnh đạo Đoàn thể

       5.1. Đoàn thanh niên

-   Tiếp tục tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên năm 2013.

-   Tổ chức trao học bổng Nguyễn Sinh Sắc học kỳ II năm học 2012 – 2013.

-   Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 26/3, 30/4, 1/5, 19/5, 1/6.

-   Tổ chức gặp gỡ giữa Hiệu trưởng với cán bộ, giảng viên trẻ nhân dịp 26/3.

-   Tiếp tục xây dựng căn nhà nhân ái năm 2013.

-   Tiếp tục tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

-   Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên trẻ về tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2013.

-   Triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2013.

-   Tổ chức ngày hội việc làm cho ĐVTN cuối khóa.

-   Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy nhà trường, Tỉnh đoàn chỉ đạo (nếu có).

       5.2. Công đoàn cơ sở

- Tổ chức Hội thi kiến thức pháp luật cho toàn thể các Tổ công đoàn trực thuộc tham gia.

- Tổ chức báo cáo các chuyên đề: Sử dụng bảng tương tác (Activeboard và phần mềm Activinspire studio); Sử dụng forms google-documents (để tạo phiếu khảo sát, kiểm tra nhanh kiến thức của sinh viên); Căn bản về xử lý ảnh bằng Photoshop

- Tổ chức giải “chạy Việt dã” truyền thống lần thứ XII năm 2013 chào mừng kỷ niệm 30/04 và 01/05.

- Tổ chức hội thi “hát mừng chiến thắng” chào mừng kỷ niệm 30/04 và 01/05.

- Quyên góp ủng hộ Giáo dục vùng sâu vùng xa.

- Quyên góp thực hiện “Mái ấm công đoàn” của tỉnh Đồng Tháp.

- Một số hoạt động thường xuyên của công đoàn theo kế hoạch đầu năm học.

       6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên.

III. KIẾN NGHỊ

          Một số công văn, thông báo của Đảng ủy Khối gửi đến Đảng ủy Nhà trường thường gấp về thời gian thực hiện, nên gây khó khăn cho Đảng ủy trong việc triển khai đến các chi bộ nhất là các công văn mang tính chất tổng hợp. Đề nghị Đảng ủy Khối khi ban hành các đảng văn nên chú trọng nới rộng thời gian thực hiện để Đảng ủy Trường triển khai đến các chi bộ và chi bộ chủ động hơn trong việc triển khai, thực hiện.

 

 

   Nơi nhận:

-   BTV ĐUK,

-   Các Chi bộ trực thuộc,

-   Các đ/c Đảng ủy viên,

-   Lưu VP Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã kí)

 

 

Phạm Minh Giản