THÔNG BÁO

Ngày gửi: 3/7/2013 10:03:00 AM

Báo cáo tình hình công tác đảng tháng 01/2013 và chương trình công tác tháng 02/2013ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

Số 05-BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 21 tháng 01  năm 2013

 

BÁO CÁO

tình hình công tác tháng 01 năm 2013

và chương trình công tác tháng 02 năm 2013

 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2013

       1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

       - Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã biên soạn gửi đến các chi bộ quyển “Thông tin công tác Tư tưởng” nội dung đề cập đến tin trong nước và thế giới tháng 12/2012.

- Cử đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tham dự Hội nghị triển khai, quán triệt các kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Nhìn chung, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, giảng viên, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường ổn định, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

       2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

       Đảng ủy đã lãnh đạo nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị sau:

       - Lãnh đạo các đơn vị tổ chức thành công lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Đồng Tháp và 38 năm truyền thống ngành Sư phạm Đồng Tháp  vào ngày 10/01/2013 và Đại hội Thể dục Thể thao các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XXI vào ngày 04 - 06/01/2013.

       - Hoàn thành chương trình dạy học kì mùa thu. Tổ chức thi kết thúc môn học học kì mùa thu cho các lớp hệ chính quy và không chính quy.

       - Chuẩn bị các điều kiện dạy học học kì mùa xuân.

       - Thực hiện nề nếp làm việc, học tập đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.

       - Thực hiện sơ kết học kì I, năm học 2012 - 2013.

       - Triển khai thực tập tốt nghiệp năm học 2012 - 2013.

       - Tổ chức Hội nghị Tổng kết 04 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào ngày 19/01/2013.

       - Tổ chức trao bằng tốt nghiệp đợt 2 vào ngày 20/01/2013.

       3. Công tác xây dựng đảng bộ và công tác cán bộ

          3.1. Công tác xây dựng đảng bộ

- Cuối tháng 12/2012, Đảng ủy đã xét 02 hồ sơ kết nạp Đảng, trong đó đồng ý kết nạp 01 hồ sơ và chuyển ra Đảng ủy Khối xem xét 01 hồ sơ của quần chúng Nguyễn Minh Luân (CNTT) do có vấn đề về lịch sử chính trị.

Đảng ủy đã xét 20 hồ sơ xin chuyển đảng chính thức, trong đó đồng ý công nhận đảng viên chính thức cho 19 đồng chí, còn 01 hồ sơ của đồng chí Nguyễn Phú Tân (Hóa học), chưa đủ điều kiện để xét công nhận đảng viên chính thức. Đảng ủy đã cử đồng chí Dương Huy Cẩn trực tiếp làm việc lại với chi bộ Khoa Hóa học về vấn đề này.

Đảng ủy Trường đã nhận được từ Đảng ủy Khối 01 quyết định kết nạp đảng viên là quần chúng Nguyễn Vũ Linh (GDCT) và 03 quyết định công nhận đảng viên chính thức của Đặng Quốc Bảo (CNTT), Lê Thúy Hằng (Hóa học), Nguyễn Văn Du (Địa lí).

- Trong tháng 01/2013, Đảng ủy đã xem xét và cử 20 quần chúng ưu tú tham gia học tập bồi dưỡng nhận thức về Đảng

- Toàn Đảng bộ có 17 Chi bộ trực thuộc.

- Tổng số đảng viên tính đến 20/01/2012 là 531 đ/c. Trong tháng 01 đã giải quyết 09 hồ sơ xin chuyển sinh hoạt đảng đi chính thức về đơn vị mới.

- Tổ chức cho đảng viên toàn Đảng bộ bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2012.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định. Công tác thu, chi, trích nộp đảng phí đúng quy định.

Nhìn chung tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng cấp trên; pháp luật của Nhà nước; tuân thủ những điều đảng viên không được làm; giữ mối liên hệ tốt với cấp ủy; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; rèn luyện đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

          3.2. Công tác cán bộ

       - Đảng ủy lãnh đạo công tác cán bộ của Nhà trường. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở những vị trí còn thiếu; Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện các chế độ nâng lương, hưởng phụ cấp đúng quy định; Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo CB-GV; Giải quyết tốt chế độ nghỉ hưu cho CB-GV theo đúng quy định của nhà nước;

       3.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

       Không phát hiện trường hợp nào vi phạm điều 8, Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

       4. Công tác kiểm tra, giám sát

- Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát công tác Đảng năm 2013.

- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên trong toàn Đảng bộ.

       5. Lãnh đạo công tác Đoàn thể

Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên nhà trường tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ giảng viên và sinh viên công tác tốt, học tập tốt, thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng bộ và của Nhà trường.

       5.1. Đoàn thanh niên

-   Cử 04 cán bộ đoàn tham gia Hội trại “Thắp sáng ước mơ vì ngày mai tươi sáng” và tuyên dương Thanh niên nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2012 do Tỉnh Đoàn tổ chức (25, 26 và 27/12/2012).

-   Tổ chức đoàn thăm và tặng quà cho hai Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 22/12.

-   Tham gia viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp và Lăng cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc nhân Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Đồng Tháp và 38 năm truyền thống ngành sư phạm (09 - 10/01/2013, 50 ĐVTN tham gia).

-   Thành lập đội dự thi và huy động hơn 500 ĐVTN tham gia và cổ vũ trong Hội thi Thanh niên sử dụng điện “An toàn – tiết kiệm – hiệu quả” do tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức (12/01/2013).

-   Tổ chức tốt công tác phát thanh nội bộ hàng ngày.

       5.2. Công đoàn cơ sở

- Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kì 2013 – 2015.

- Các tổ Công đoàn phối hợp với đơn vị chuyên môn chuẩn bị thực hiện sơ kết học kì I, năm học 2012-2013.

- Tiếp tục tổ chức bóng đá mini cho các công đoàn viên vào chiều thứ 4 hàng tuần.

- Tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kì 2013 – 2015 và Tết dương lịch 2013.

- Phối hợp với Nhà trường chi hỗ trợ quà Tết Dương lịch cho Cán bộ giảng viên nhân viên mỗi phần quà trị giá 200.000đ.

- Lãnh đạo công đoàn thực hiện thi đua đợt 1 năm học 2012 – 2013.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2013

       1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

       - Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân các ngày lễ lớn trong tháng như: 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013)

       - Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, giảng viên, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh phòng, chống những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

       - Tiếp tục thông tin những diễn biến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, trong nước và thế giới.

- Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2012, dự kiến vào ngày 30/01/2013.

       2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

       - Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thi kết thúc môn học.

       - Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện dạy học học kì mùa xuân.

       - Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013 trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.

       3. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác cán bộ

- Tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 11-HD/BTCTW về hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, qua đó không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên.

       - Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo công tác cán bộ của Nhà trường. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở những vị trí còn thiếu; Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện các chế độ nâng lương, hưởng phụ cấp đúng quy định; Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo CB-GV; Giải quyết tốt chế độ nghỉ hưu cho CB – GV theo đúng quy định của nhà nước;

       4. Công tác kiểm tra, giám sát

       Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.

       5. Công tác lãnh đạo Đoàn thể

       5.1. Đoàn thanh niên

-   Tổ chức tổng kết công tác Đoàn năm 2012 .

-   Tổ chức hoạt động Xuân tình nguyện, tặng quà Tết cho gia đình chính sách và trẻ em nghèo.

-   Tổ chức Tết cho ĐVTN xa nhà không về quê ăn Tết.

-   Thực hiện các hoạt động khác theo chỉ đạo của Nhà trường, BTV Tỉnh Đoàn Đồng Tháp (nếu có).

       5.2. Công đoàn cơ sở

- Phối hợp với các phòng ban chức năng của nhà trường tuyên truyền về Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013).

- Tuyên truyền lên loa phát thanh nội dung về ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02).

-  Tổng kết thi đua đợt 1 và phát động thi đua đợt 2 năm học 2012-2013;

-  UBKT Kiểm tra hoạt động các Tổ CĐ trực thuộc;

-  Tổ chức thăm hỏi tặng quà Tết cho những CBGVNV đã nghỉ hưu;

-  Tổ công đoàn Ban quản lý Ký túc xá tổ chức một số hoạt động vui xuân đón Tết cho CBGV ở xa không có điều kiện về quê đón Tết.

- Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng và xây dựng CĐCS vững mạnh.

       6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên.

 

   Nơi nhận:

-   BTV ĐUK,

-   Các Chi bộ trực thuộc,

-   Các đ/c Đảng ủy viên,

-   Lưu VP Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã kí)

 

 

 

Phạm Minh Giản