THÔNG BÁO

Ngày gửi: 3/7/2013 10:01:00 AM

Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2012 và chương trình công tác năm 2013ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

Số 169-BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 18 tháng 12  năm 2012

 

BÁO CÁO

tình hình công tác năm 2012

và chương trình công tác năm 2013

 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012

       1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

       - Lãnh đạo các đoàn thể tổ chức lễ kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm: 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2012); 37 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2012); Ngày Quốc tế Lao động 01/05; sinh nhật lần thứ 122 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2012); 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 – 28/07/2012); 67 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2012); 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2012); 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012); 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012).

- Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/ĐU, ngày 21 tháng 02 năm 2012 về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai kế hoạch số 34-KH/ĐU thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

- Đảng ủy cũng đã tổ chức, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 cho đối tượng là cán bộ, giảng viên chưa phải là đảng viên. Đối với đảng viên, Bí thư chi bộ đã triển khai đến từng đảng viên trong buổi họp lệ chi bộ.

- Đảng ủy đã xây dựng “Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp” và đã triển khai đến từng nhóm đối tượng.

- Thực hiện kế hoạch số 47-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy đã tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành vào ngày 07/11/2012. Các chi bộ trực thuộc cũng đã hoàn thành công tác kiểm điểm đảng viên và chi ủy trong tháng 11. Đảng ủy đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ gửi Đảng ủy Khối vào ngày 05/12/2012.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cử 234 đảng viên là cán bộ, giảng viên tham gia học chuyên đề “Tình hình Biển Đông gần đây, chủ trương xử lí của ta và Luật Biển Việt Nam”.

- Thực hiện công văn số 456-CV/ĐUK ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức các ngày lễ, kỉ niệm, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao và đi nước ngoài. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ triển khai đến đảng viên biết và thực hiện.

- Đảng ủy cử đảng ủy viên, chi ủy viên và đảng viên tham dự các cuộc hội nghị như Hội nghị quán triệt Điều lệ Đảng, Quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Hội nghị học tập, quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ 3, 4, 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Hội nghị triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW vào ngày 31/10/2012; Hội nghị chuyên đề giới thiệu tác phẩm “Đường Cách Mệnh”; Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vào ngày 14/11/2012.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã biên soạn gửi đến các chi bộ hàng tháng quyển “Thông tin công tác Tư tưởng” nội dung đề cập đến tin trong nước và thế giới để các chi bộ kịp thời thông tin đến từng đảng viên trong các buổi họp lệ chi bộ.

- Tổ chức tốt việc dạy và học các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên.

   Nhìn chung, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Đảng bộ nhà trường ổn định, an tâm công tác, học tập; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

       2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Giới thiệu sơ lược về Trường Đại học Đồng Tháp:

- Ban Giám hiệu có 03 đồng chí: 01 đồng chí Hiệu trưởng và 02 đồng chí Phó Hiệu trưởng.

- 11 Phòng, 15 Khoa, 03 Trung tâm, 01 Viện nghiên cứu, 01 Thư viện, 01 Ban và 01 Trường Mầm non.

- Đào tạo 32 mã ngành Đại học, 19 mã ngành Cao đẳng và 02 mã ngành Trung cấp.

- Đào tạo 02 mã ngành cao học và liên kết đào tạo 24 mã ngành cao học, với tổng số 907 học viên cao học đang theo học.

- Tổng số cán bộ, giảng viên, CNV là 581 người.

- Năm học 2011 – 2012 nhà trường có 8.801 sinh viên hệ chính quy và 15.672 sinh viên hệ vừa làm vừa học.

Trường Đại học Đồng Tháp được sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đang từng bước xây dựng đội ngũ CBGV, thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Đồng Tháp, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cho cả nước.

       Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các việc sau:

       - Lãnh đạo thực hiện kế hoạch dạy học các học kì theo đúng tiến độ chương trình.

       - Lãnh đạo công tác tư vấn tuyển sinh năm 2012 và xem đây là một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường.

       - Lãnh đạo các công tác chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Trường và 38 năm truyền thống ngành sư phạm Đồng Tháp.

       - Lãnh đạo nhà trường tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 03 âm lịch tức ngày 31 tháng 03 năm 2012.        

       - Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2012.

       - Lãnh đạo nhà trường tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh Đồng Tháp với sinh viên, cán bộ giảng viên trẻ của trường.

       - Lãnh đạo nhà trường tổ chức các hoạt động thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa.

       - Lãnh đạo nhà trường tổ chức tốt các kì thi tuyển sinh chính quy, vừa làm vừa học an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

       - Lãnh đạo nhà trường tổ chức tốt công tác xét tốt nghiệp, làm lễ trao bằng tốt nghiệp cho các khóa đào tạo ra trường.

       - Lãnh đạo công tác tổng kết năm học; xét thi đua, khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.

          - Lãnh đạo việc triển khai và sử dụng hệ thống phần mềm quản lí giáo dục PMT-EMS trong toàn trường.

- Lãnh đạo việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2012 - 2013. Mỗi môn học xây dựng một ngân hàng câu hỏi thi theo một hình thức thi: Tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan hoặc vấn đáp. Ngân hàng câu hỏi thi phải bao quát toàn bộ chương trình môn học.

       - Lãnh đạo việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ bổ sung năm học 2012 - 2013.

       - Lãnh đạo công tác chuẩn bị Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2012”.

       3. Công tác xây dựng đảng bộ và công tác cán bộ

          3.1. Công tác xây dựng đảng bộ

- Tính đến hết tháng 12/2012, Ban Chấp hành Đảng ủy đã xét 208 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng, trong đó đồng ý kết nạp 194 hồ sơ và 14 hồ sơ chuyển Đảng ủy Khối xin ý kiến do có vấn đề về lịch sử chính trị (đã nhận được 08 quyết định kết nạp đảng viên, còn 06 hồ sơ chưa nhận được phản hồi của Đảng ủy Khối). Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng ủy cũng đã xét 126 hồ sơ công nhận đảng viên chính thức, trong đó đồng ý ra quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 116 đảng viên dự bị và 10 hồ sơ chuyển Đảng ủy Khối xin ý kiến do các đồng chí này đã được Đảng ủy Khối ra quyết định kết nạp (đã nhận được từ Đảng ủy Khối 07 quyết định công nhận đảng viên chính thức).

- Toàn Đảng bộ có 17 Chi bộ trực thuộc.

- Tổng số đảng viên tính đến cuối tháng 12/2012 là 539 đ/c. Trong năm 2012 đã giải quyết 190 hồ sơ xin chuyển sinh hoạt đảng đi chính thức về đơn vị mới; 13 hồ sơ xin chuyển sinh hoạt đảng đi tạm thời; tiếp nhận 06 đảng viên chuyển đến sinh hoạt chính thức tại Đảng bộ.

- Nhìn chung tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng cấp trên; pháp luật của Nhà nước; tuân thủ những điều đảng viên không được làm; giữ mối liên hệ tốt với cấp ủy; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; rèn luyện đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

       - Đảng ủy đã triển khai và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kì 2012 – 2015 từ 15/07/2012 đến 15/08/2012. Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, trên tinh thần dân chủ bầu ra được Ban Chi ủy đảm nhiệm công tác của chi bộ trong nhiệm kì mới.

       - Đảng ủy nhà trường tổ chức họp lệ đúng định kì theo quy định.

- Theo dõi chỉ đạo các chi bộ họp lệ hàng tháng đúng quy định và chú ý thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 11-HD/BTCTW về hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí. Qua một thời gian thực hiện, nền nếp, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quy định ngày sinh hoạt Đảng hàng tháng; chương trình, nội dung sinh hoạt được chi ủy chuẩn bị kĩ những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận, tạo không khí dân chủ, bình đẳng trong sinh hoạt, phát huy trí tuệ tập thể… Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

       - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định. Công tác thu, chi, trích nộp đảng phí đúng quy định.

- Năm 2012, Đảng ủy Nhà trường đã cử 13 đảng viên là trưởng phó các đơn vị đi học Cao cấp Chính trị, 10 đảng viên đi học Trung cấp lí luận Chính trị - Hành chính.

- Đảng ủy đã thực hiện tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác tư tưởng, lí luận và báo chí trước yêu cầu mới.

- Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị”.

- Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) “Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”.

- Báo cáo sơ kết thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15 tháng 06 năm 2000 của Bộ Chính trị “về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện kế hoạch số 20-KH/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh về công tác kết nạp đảng viên đến năm 2015.

- Triển khai công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012 đến các chi bộ và được thực hiện hoàn tất trước ngày 14/12/2012.

3.2. Công tác cán bộ

       - Đảng ủy lãnh đạo công tác cán bộ của Nhà trường. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở những vị trí còn thiếu; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện các chế độ nâng lương, hưởng phụ cấp đúng quy định; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo cán bộ, giảng viên; Giải quyết tốt chế độ nghỉ hưu cho CB-GV theo đúng quy định của nhà nước;

       - Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành về việc đề nghị tái bổ nhiệm Hiệu trường nhiệm kì 2012 – 2017. Qua đó, Hội nghị đã thống nhất đề nghị tái bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kì 2012 – 2017.

       - Lãnh đạo Nhà trường bổ nhiệm 02 chủ nhiệm chuyên ngành đào tạo thạc sĩ là chuyên ngành Giáo dục Tiểu học do TS Nguyễn Văn Bản làm chủ nhiệm chuyên ngành và chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam do TS Trần Thanh Vân làm chủ nhiệm chuyên ngành.

   - Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCĐUK ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn quy trình công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 - 2015 và chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kì 2015 – 2020. Đảng ủy đã thực hiện theo hướng dẫn này và đã gửi danh sách nhân sự về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối theo quy định.

        3.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Đảng ủy đã thực hiện báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

- Từ tháng 01 đến tháng 03/2012 có 01 trường hợp đ/c Nguyễn Thị Kim Chi, là giảng viên Khoa Nghệ thuật xin đi Pháp thăm người thân. Đồng chí Chi đã báo cáo trước chi bộ về kết quả chuyến đi nước ngoài.

- Nhà trường cử một đoàn gồm 139 đồng chí CBGV đi tham quan, học tập thực tế tại Campuchia từ 26/07/2012 đến 29/07/2012, trong đó có 52 đảng viên.

       - Trong tháng 10 có 01 trường hợp đ/c Phạm Ngọc Thu Thảo, là cán bộ Khoa Hóa học xin đi du lịch cùng gia đình tại Thái Lan. Trong cuộc họp chi bộ tháng 11 đồng chí Thảo đã báo cáo trước chi bộ về kết quả chuyến đi tham quan.

       - Trong tháng 10, nhà trường đã cử đ/c Huỳnh Cẩm Thảo Trang, là Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh” tại Trường Đại học Victoria, New Zealand. Thời gian tập huấn từ 27/10 đến 23/12/2012.

       - Chi bộ Phòng Hợp tác Quốc tế có 04 đảng viên là sinh viên đi thực tập tại Trung Quốc từ tháng 10/2012 đến tháng 01/2013 gồm các đồng chí: Trần Thị Tuyết Trinh, Huỳnh Tấn Đức, Bùi Mi Sen, Ngô Thị Ngọc Yến.

       - Trong tháng 11 nhà trường đã cử đ/c Phạm Minh Giản đi công tác tại Lào. Trong cuộc họp chi bộ tháng 12 đồng chí Giản báo cáo trước chi bộ về kết quả chuyến đi tham quan.

        - Còn các trường hợp còn lại, không phát hiện trường hợp nào vi phạm điều 8, Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

       4. Công tác kiểm tra, giám sát

       Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra xử lí kỉ luật các trường hợp sau:

- Kỉ luật với hình thức xóa tên đồng chí Từ Văn Đủ do đồng chí này tự ý bỏ  sinh hoạt, không đóng đảng phí và không làm hồ sơ chuyển đảng chính thức khi chi bộ yêu cầu.

- Trong cuộc họp Ban Chấp hành Đảng ủy ngày 10/09/2012 đã xét kỉ luật đồng chí Nguyễn Văn Tám với hình thức cảnh cáo vì đã không thận trọng trong hoạt động giảng dạy, tiết lộ đề thi TOEIC cho sinh viên gây hậu quả nghiêm trọng.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã chỉ đạo chi bộ Khoa Nghệ thuật tiến hành hoàn chỉnh thủ tục kỉ luật khai trừ đảng viên Nguyễn Thị Kim Chi ra khỏi Đảng. Lí do là đ/c Nguyễn Thị Kim Chi đã đăng kí kết hôn với người nước ngoài – anh Bertrand Thuillier, quốc tịch Pháp từ tháng 07 năm 2011, đến ngày 06 tháng 06 năm 2012 mới báo cáo với chi bộ, đã vi phạm Điểm 2 (2.4), Hướng dẫn số 41-HD/BTCTW, ngày 13 tháng 04 năm 2005 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Quy định số 127-QĐ/TW ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Ban Bí thư “Về việc đảng viên có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, đảng viên có con quan hệ hôn nhân với người nước ngoài và kết nạp những người có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài vào Đảng” và theo Khoản a, Điểm 3 (3.1), Hướng dẫn số 41-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương: Đảng viên vi phạm Điểm 2 (2.4) thì khai trừ ra khỏi Đảng.

- Trong năm qua, Đảng ủy đã tiếp nhận 02 đơn thư khiếu nại và đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra điều tra, giải quyết

 

       5. Lãnh đạo công tác Đoàn thể

       Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên nhà trường tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ giảng viên và sinh viên công tác tốt, học tập tốt, thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng bộ và của Nhà trường.

       5.1. Đoàn thanh niên

       - Lãnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên xây dựng được 10 căn nhà nhân ái (tổng số tiền là 200 triệu đồng) cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của trường, giúp gia đình các em ổn định cuộc sống, các em yên tâm học tập tốt. Đó là việc làm hết sức ý nghĩa về mặt xã hội, được chính quyền và nhân dân địa phương rất đồng tình, ủng hộ.

- Trong Tháng Thanh niên 2012, Đảng ủy đã lãnh đạo Đoàn Thanh niên tổ chức ra quân đội hình thanh niên xung kích tiết kiệm điện nước; đồng thời thực hiện tổng vệ sinh khuôn viên trường, khu vực Bến phà, và các điểm nóng về ô nhiễm rác tại khu vực chợ Tân Tịch, có trên 1.000 ĐVTN tham gia với khoảng 400 ngày công lao động.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tổ chức tốt chiến dịch “Phổ cập tin học”, “Chương trình tiếp sức mùa thi”, “Chương trình tiếp sức đến trường”, với 131 đoàn viên tình nguyện tham gia.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tổ chức Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2012” tại 03 huyện, thị: Lấp Vò, Tam Nông và Thị xã Sa Đéc, có 150 ĐVTN tham gia trong thời gian 20 ngày với những hoạt động thiết thực, giúp đỡ rất lớn cho địa phương và được nhân dân địa phương đồng tình, ủng hộ.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tiếp tục thực hiện tốt phong trào gây quỹ vì bạn nghèo, đã cấp phát 120 suất học bổng trị giá hơn 30 triệu đồng. 

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, thăm và tặng quà cho 02 mẹ Việt Nam anh hùng do Trường phụng dưỡng đến suốt đời.

- Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn trường đã xét và hỗ trợ cho thanh niên thoát nghèo. Hình thức hỗ trợ là hỗ trợ vốn nuôi heo, với số tiền là 10 triệu đồng.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên phát động và tham gia 02 đợt hiến máu nhân đạo. Có 482 ĐVTN tham gia với 367 đơn vị máu được cho.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên thực hiện 04 kỳ nghỉ xanh tại thị xã Sa Đéc (02 lần),  huyện Lấp Vò và huyện Tam Nông với 120 ĐVTN tham gia, đóng góp hơn 400 ngày công lao động và tặng 08 phần quà cho gia đình chính sách, hơn 40 phần quà cho trẻ em nghèo tại địa phương.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tổ chức giao lưu với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự và Đồn biên phòng 917. Qua đó, đoàn đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách nhân kỉ niệm ngày Bộ đội biên phòng 03/03. Cũng trong dịp này, Đoàn trường đã trao tặng 02 căn nhà nhân ái cho gia đình chiến sĩ bộ đội biên phòng trị giá 40 triệu đồng.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tổ chức cho hơn 800 ĐVTN giao lưu với các sinh viên Lào, sinh viên Campuchia đang học tại Việt Nam, và nữ sinh trường Nanyang của Singapore.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Khuyến học Tỉnh Đồng Tháp xét và trao tặng 140 xuất học bổng Nguyễn Sinh Sắc với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tổ chức thành công lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội năm 2012 chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, với 202 học viên tham gia. Lớp tập huấn đã giúp trau dồi kiến thức, kĩ năng về Đoàn - Hội cho các học viên. Từ đó, tạo nguồn lực về con người cho các chương trình, phong trào hoạt động của Đoàn - Hội trong những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tăng cường công tác giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên qua các câu lạc bộ như: câu lạc bộ gia sư, câu lạc bộ giới thiệu việc làm. Đã giới thiệu được 117 địa chỉ việc làm  cho hơn 1.500 ĐVTN tham gia.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng CTSV tổ chức 06 buổi tư vấn hướng nghiệp cho hơn 6.500 học sinh phổ thông khối 12 trong Tỉnh Đồng Tháp.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tổ chức tư vấn tuyển sinh Đại học trực tuyến qua điện thoại cho các em học sinh phổ thông trong và ngoài Tỉnh Đồng Tháp. Đã thực hiện được 1.315 lượt tư vấn.

       5.2. Công đoàn cơ sở

     - Lãnh đạo công đoàn tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Có 01 công đoàn viên được công đoàn trường đề nghị BCHCĐ Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen.

     - Lãnh đạo công đoàn quan tâm chăm lo đời sống cán bộ giảng viên nhân viên như đã tạo điều kiện về pháp lý cho hơn 70 CBGVNV vay vốn ngân hàng với số tiền gần 3 tỉ đồng; tổ chức thăm hỏi ốm, đau, hiếu, hỉ; tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi 80 CBGVNV có nhu cầu khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Thái Hòa Đồng Tháp (kinh phí do nhà trường hỗ trợ); tổ chức cho 150 CBGVNV đi tham quan thực tế ở Campuchia;

     - Ban hành Quy chế Văn hóa công sở trong Trường Đại học Đồng Tháp.

     - Lãnh đạo công đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động CBGVNV và sinh viên thực hiện văn hóa giao thông.

     - Lãnh đạo công đoàn tổ chức cho công đoàn viên tham gia các trò chơi dân gian, hát karaoke, bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ,... nhân các dịp lễ lớn trong năm. Đặc biệt, môn bóng đá nam được duy trì đều đặn sinh hoạt vào chiều thứ tư hàng tuần. Nhà trường đã xây dựng và đưa vào sử dụng 02 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, các sân cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền…Chính vì vậy, thời gian qua hoạt động thể dục thể thao của CĐCS Trường Đại học Đồng Tháp khá sôi nổi, thu hút được nhiều CBGVNV và sinh viên tham gia tập luyện.

- Lãnh đạo công đoàn tổ chức các buổi giao lưu bóng đá giữa CBGVNV trong nhà trường với các đơn vị cơ quan ban ngành trong tỉnh Đồng Tháp, các trường liên kết đào tạo như: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công an Đồng Tháp, Bộ Chỉ huy quân sự Đồng Tháp, Đài truyền hình, Trường CĐSP Sóc Trăng, Trường THPT Thiên Hộ Dương tỉnh Tiền Giang…

- Lãnh đạo công đoàn tổ chức đội tuyển bóng đá nam và bóng chuyền hơi nữ của trường tham gia tập luyện chuẩn bị thi đấu tại Đại hội TDTT các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL lần thứ XXI tại Trường Đại học Đồng Tháp.

- Lãnh đạo công đoàn xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điệu kiện tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2013-2015.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013

       1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

       - Lãnh đạo các đoàn thể tổ chức lễ kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm: 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013); 38 năm ngày Giải phòng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2013); Ngày Quốc tế Lao động 01/05; sinh nhật lần thứ 123 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2013); 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 – 28/07/2013); 68 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2013); 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2013); 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2013); 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013).

       - Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, giảng viên, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh phòng, chống những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

       - Tiếp tục thông tin những diễn biến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, trong nước và thế giới.

- Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       - Thực hiện sơ kết công tác đảng hàng tháng, hàng quý và tổng kết năm.

       - Cử quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và cử đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đảng viên mới do Đảng ủy Khối tổ chức.

       - Thực hiện nghiêm túc theo lộ trình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Đảng ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

       2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

       - Tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường, 38 năm truyền thống ngành sư phạm và đăng cai Đại hội Thể dục Thể thao.

       - Tiếp tục lãnh đạo thực hiện kế hoạch dạy học theo đúng chương trình.

       - Tiếp tục lãnh đạo, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lí giáo dục PMT-EMS trong toàn trường.

- Tiếp tục lãnh đạo việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi áp dụng trong nhà trường.

- Lãnh đạo xây dựng 02 công trình: Nhà Thí nghiệm Thực hành và Nhà Hỗ trợ Dạy - Học.

     3. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác cán bộ

- Tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 11-HD/BTCTW về hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, qua đó không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên.

       - Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo công tác cán bộ của Nhà trường. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở những vị trí còn thiếu; Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện các chế độ nâng lương, hưởng phụ cấp đúng quy định; Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo CB-GV; Giải quyết tốt chế độ nghỉ hưu cho CB – GV theo đúng quy định của nhà nước;

       - Đảng ủy Trường tiếp tục cử CBGV là trưởng phó các đơn vị đi học lớp Cao cấp Chính trị; Trung cấp lí luận Chính trị - Hành chính.

       4. Công tác kiểm tra, giám sát

       Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc theo định kì trong năm 2013.

       5. Công tác lãnh đạo Đoàn thể

       Trong năm 2013, Đảng ủy lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Công đoàn thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

       5.1. Đoàn thanh niên

- Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X;

- Phổ cập tin học cho thanh niên Đồng Tháp.

- Tổ chức Ngày hội thanh niên Việt Nam vào dịp 26/3/2013.

- Tổ chức hội thi tuyên truyền viên trẻ về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh năm 2013.

- Đại hội Hội Sinh viên trường.

- Tổ chức đồng loạt một số “Ngày Chủ nhật xanh” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013.

- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ vào tối ngày 26/7/2013.

- Tổ chức Đêm hội trăng Rằm cho thiếu nhi vào 18/9/2013 (14/8 Âm lịch).

- Tổ chức các  kỳ họp báo, hội nghị BCH Đoàn trường, sơ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo định kỳ.

- Xây dựng nhà nhân ái.

- Thực hiện hoạt động theo sự chỉ đạo của Đảng ủy và BTV Tỉnh Đoàn.

       5.2. Công đoàn cơ sở

- BCHCĐ phối hợp với nhà trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; vận động nữ CBGVNV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa... ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả cao.

- Công đoàn phối hợp với nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng 06 năm 2004 của Ban Bí thư và Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục giai đoạn 2010-2015”; xây dựng các tiêu chí, yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và tin học cho từng nhóm đối tượng CBGVNV; xây dựng quy định về tuyển giảng viên các ngành sư phạm và ngoài sư phạm; xây dựng chế độ hỗ trợ và thưởng cho CBGV đi học đạt kết quả cao...

- Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên và người lao động; tổ chức và vận động CBGVNV chăm lo và tự chăm lo, làm cho đời sống vật chất tinh thần của CBGVNV từng bước được cải thiện và ổn định; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động với người lao động,  xây dựng tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp khó khăn...

- BCHCĐ, Công đoàn các đơn vị phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo cho CBGVNV gắn bó với tổ chức Công đoàn; đổi mới hình thức hoạt động tổ công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra; chú trọng công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên.

 

   Nơi nhận:

-   BTV ĐUK,

-   Các Chi bộ trực thuộc,

-   Các đ/c Đảng ủy viên,

-   Lưu VP Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Phạm Minh Giản