THÔNG BÁO

Ngày gửi: 10/22/2012 7:52:00 AM

Báo cáo tình hình công tác đảng tháng 10 năm 2012 và chương trình công tác đảng tháng 11 năm 2012 

ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

*

Số 137-BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 18 tháng 10  năm 2012

 

 

BÁO CÁO

tình hình công tác tháng 10 năm 2012

và chương trình công tác tháng 11 năm 2012

 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2012

       1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Lãnh đạo các đoàn thể tổ chức kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2012.

- Lãnh đạo toàn thể đảng viên là cán bộ giảng viên tham dự buổi báo cáo chuyên đề “Tình hình biển đông gần đây, chủ trương xử lí của ta và Luật Biển Việt Nam” vào 02 ngày 24 và 25/09/2012 với 234 đảng viên là CB-GV tham dự.

- Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện kế hoạch số 47-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, về cơ bản đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảng viên của các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

- Tổ chức triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XI, Đảng ủy Trường đã mở 04 lớp quán triệt, học tập Nghị quyết cho toàn thể đảng viên; cán bộ, giảng viên chưa là đảng viên và sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ đoàn tham gia học tập vào 02 ngày 06 và 07/10/2012 với 856 đảng viên và quần chúng tham dự.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã biên soạn gửi đến các chi bộ quyển “Thông tin công tác Tư tưởng” nội dung đề cập đến tin trong nước và thế giới tháng 09/2012.

- Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, giảng viên, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường ổn định, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

Trên cơ sở đó đã góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong xây dựng nội bộ Đảng, thực hiện kỉ cương nền nếp ổn định trong toàn Đảng bộ.

       2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

       - Lãnh đạo thành công khai giảng năm học mới vào ngày 05/10/2012.

       - Lãnh đạo thực hiện kế hoạch dạy học học kì mùa thu.

- Lãnh đạo việc tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đối với các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục quốc phòng; khuyến khích đối với các môn học chuyên ngành có tính ổn định cao trong năm học 2012-2013.

       - Lãnh đạo bình chọn 38 sự kiện tiêu biểu của trường nhân dịp 10 năm thành lập Trường và 38 năm truyền thống ngành sư phạm Đồng Tháp.

       - Lãnh đạo việc viết, in giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng trong năm học 2012 – 2013.

       3. Công tác xây dựng đảng bộ và công tác cán bộ

       3.1. Công tác cán bộ

       - Đảng ủy lãnh đạo công tác cán bộ của Nhà trường. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở những vị trí còn thiếu; Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện các chế độ nâng lương, hưởng phụ cấp đúng quy định; Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo CB-GV; Giải quyết tốt chế độ nghỉ hưu cho CB – GV theo đúng quy định của nhà nước;

       - Lãnh đạo Nhà trường bổ nhiệm 02 chủ nhiệm chuyên ngành đào tạo thạc sĩ là chuyên ngành Giáo dục Tiểu học do TS Nguyễn Văn Bản làm chủ nhiệm chuyên ngành và chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam do TS Trần Thanh Vân làm chủ nhiệm chuyên ngành.

       3.2. Công tác xây dựng đảng bộ

- Trong tháng 10, Ban Chấp hành Đảng ủy đã xét 19 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng và 07 hồ sơ công nhận đảng viên chính thức. Trong đó đồng ý kết nạp 18 hồ sơ và 01 hồ sơ chuyển Đảng ủy Khối xin ý kiến của quần chúng Trần Văn Phúc, hiện là phó trưởng phòng Thanh tra Đào tạo do có vấn đề về lịch sử chính trị; nhận 01 quyết định kết nạp đảng viên từ Đảng ủy Khối của quần chúng Cái Thị Lê Nương.

- Toàn Đảng bộ có 17 Chi bộ trực thuộc.

- Tổng số đảng viên tính đến 18/10/2012 là 540 đ/c. Trong tháng 10 đã giải quyết 20 hồ sơ xin chuyển sinh hoạt đảng đi chính thức về đơn vị mới.

- Thực hiện đối khớp danh sách, hồ sơ đảng viên quý III năm 2012 và báo cáo danh sách đảng viên từ trưởng, phó phòng và tương đương trở lên tính đến ngày 30/09/2012 theo yêu cầu của Đảng ủy Khối.

- Nhìn chung tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng cấp trên; pháp luật của Nhà nước; tuân thủ những điều đảng viên không được làm; giữ mối liên hệ tốt với cấp ủy; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; rèn luyện đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

       - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đúng thời gian quy định. Công tác thu, chi, trích nộp đảng phí đúng quy định.

        3.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

       - Trong tháng 10 có 01 trường hợp đ/c Phạm Ngọc Thu Thảo, là cán bộ Khoa Hóa học xin đi du lịch cùng gia đình tại Thái Lan. Mọi thủ tục và chi phí cho chuyến đi nước ngoài do cá nhân tự túc.

       - Còn các trường hợp còn lại, không phát hiện trường hợp nào vi phạm điều 8, Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

       4. Công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành họp kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

       5. Lãnh đạo công tác Đoàn thể

Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên nhà trường tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ giảng viên và sinh viên công tác tốt, học tập tốt, thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng bộ và của Nhà trường.

       5.1. Đoàn thanh niên

-   Lãnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên tiếp tục phổ cập tin học và bồi dưỡng tiếng Anh cho thanh niên ở Xã Hòa An và P.6 – Tp. Cao Lãnh.

- Lãnh chỉ đạo Tổ chức “Hội thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ”, năm 2012 nhằm xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước hình thành “Văn hóa giao thông” trong đoàn viên thanh niên là sinh viên trong trường, thu hút hơn 300 ĐVTN tham gia (25/9/2012).

- Lãnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi Tết Trung thu năm 2012. Cũng trong dịp này, BCH Đoàn trường cũng đã tổ chức Hội thi “Làm lồng đèn Trung thu”, thu hút 200 ĐVTN và các cháu thiếu nhi tham gia (28/9/2012).

-   Phối hợp với Nhà trường tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2012 – 2013 (05/10/2012).

-   Lãnh chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động “Hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2012” thu hút 300 ĐVTN tham gia với 220 đơn vị máu đã được hiến (10/10/2012).

-   Phối hợp với Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy - HIV/AIDS năm 2012, thu hút hơn 300 ĐVTN tham dự (12/10/2012).

-   Triển khai tổ chức Đại hội Chi đoàn các lớp nhiệm kỳ 2012 – 2013.

-   Lãnh chỉ đạo Đoàn trường đã phối hợp với Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Huyện đoàn Lấp Vò và Trường Trung học phổ thong Lấp Vò II tổ chức buổi tuyên truyền về “An toàn giao thông” trong học sinh, thu hút hơn 700 học sinh tham gia. (14/10/2012)

-   Lãnh chỉ đạo tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ mang tên “Chu Văn An”, với nội dung sinh hoạt học thuật về chính trị, thu hút hơn 300 ĐVTN tham gia. (15/10/2012)

       5.2. Công đoàn cơ sở

- Lãnh đạo công đoàn Trường triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở Trường ĐH Đồng Tháp nhiệm kì 2013 - 2015.

- Lãnh đạo công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với các hoạt động như báo cáo chuyên đề “Bình đẳng giới” và các trò chơi dân gian cho toàn thể CB-GV tham gia.

- Lãnh đạo công đoàn tổ chức triển khai kê hoạch thi đua năm học và thông báo thi đua đợt 1 năm học 2012 – 2013.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2012

       1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

       - Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân các ngày lễ lớn trong tháng như: 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012).

       - Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, giảng viên, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh phòng, chống những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

       - Tiếp tục thông tin những diễn biến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, trong nước và thế giới.

- Tiếp tục thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       - Triển khai công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012.

       - Ban chấp hành Đảng bộ tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

       2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

       - Lãnh đạo các hoạt động chuẩn bị lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường, 38 năm truyền thống ngành sư phạm và đăng cai Đại hội Thể dục Thể thao.

       - Lãnh đạo thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp có chỉ số ISSN.

       - Tiếp tục lãnh đạo thực hiện kế hoạch dạy học học kì mùa thu.

- Tiếp tục lãnh đạo việc tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đối với các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục quốc phòng; khuyến khích đối với các môn học chuyên ngành có tính ổn định cao trong năm học 2012-2013.

       3. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác cán bộ

-Tiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 11-HD/BTCTW về hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, qua đó không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên.

       - Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo công tác cán bộ của Nhà trường. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở những vị trí còn thiếu; Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện các chế độ nâng lương, hưởng phụ cấp đúng quy định; Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo CB-GV; Giải quyết tốt chế độ nghỉ hưu cho CB – GV theo đúng quy định của nhà nước;

       4. Công tác kiểm tra, giám sát

       Lập kế hoạch, triển khai và thực hiện công tác kiểm tra giám sát cuối năm 2012.

       5. Công tác lãnh đạo Đoàn thể

       5.1. Đoàn thanh niên

-   Tiếp tục xây dựng căn nhà nhân ái.

-   Tổ chức kỳ nghỉ xanh lần thứ IV.

-   Tổ chức báo cáo chuyên đề sức khỏe vị thành niên.

-   Phối hợp tổ chức tuyên truyền ATGT cho học sinh các trường THPT ở TX Sa Đéc, Hồng Ngự, Huyện Cao Lãnh.

-   Tổ chức sinh hoạt CLB học thuật.

-   Tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2013.

-   Tổ chức lớp học cảm tình Đoàn.

-   Tổ chức khóa tập huấn kỹ năng.

-   Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

-   Thực hiện các hoạt động khác theo chỉ đạo của Nhà trường, BTV Tỉnh Đoàn Đồng Tháp.

       5.2. Công đoàn cơ sở

       -  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       - Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ Công đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kì 2013 – 2015.

       - Làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua rộng khắp trong đội ngũ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để thiết thực Chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp; Chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

       - Đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 296-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05/NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Đổi mới quản lí giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012” vào cuối học kì I.

       - Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ công chức, viên chức; đền ơn đáp nghĩa; trợ cấp khó khăn; thăm hỏi công đoàn viên lúc ốm đau, hoạn nạn; công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mắc bệnh hiểm nghèo.

       - Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, thực chất, hiệu quả, phù hợp với chức năng của tổ chức công đoàn; tập trung chủ yếu vào chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Tăng cường mối quan hệ phối kết hợp trong chỉ đạo hoạt động công đoàn.

       - Phối hợp với chuyên môn tổ chức tổng kết 5 năm cuộc vận đông “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” vào dịp kỉ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012); phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên.

 

 

   Nơi nhận:

-   BTV ĐUK,

-   Các Chi bộ trực thuộc,

-   Các đ/c Đảng ủy viên,

-   Lưu VP Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã kí)

 

 

Phạm Minh Giản