TIN TỨC & SỰ KIỆN


Ngày gửi: 10/08/2016 03:11:00

Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp triển khai Nghị quyết Đại hội XII của ĐảngNgày 29/7/2016, Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, viên chức trong Nhà trường.


Đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Kiều Thế Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Từ đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

            Đảng ủy Nhà trường sẽ tổ chức các lớp triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đảng viên và quần chúng là sinh viên trong tháng 8/2016.

Hồng Uyên